GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1936-01-24
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

De groote handicap! De gi-oote handicap bij onzen evangelisatiearbeid i, s, dal wij nog maar zoo'n bitter klein beetje van de Verlossing verstaan. Het dualisme is de oorzaak van veel gebrekkigs in ons werk. Dat dualisme duwt God terug in een Kerk. Liever nog in een ...

De Reformatie
N. B.
818 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Siegerswoude: Cand. M. Hamming te Oostwolde W. K. (Gr.).Aangenomen naar: Lemmer; L. W. Wessels te Abcoude.Benoemd tot Hulpprediker te: Dedemsvaart: Cand. A. J. Radder te Hoogeveen.Prof. Dr T. Hoekstra, t In de ...

De Reformatie
297 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Ingesloten. Matth. 1:21 b. In het verhaal van Christus' geboorte, zooals Mattheüs dat geeft, is een klein, fijn trekje, dat onze aandacht niet mag ontsnappen.'t Is dit, dal de Heere niet aan Maria, maar aan Jozef opdracht geeft het komende lündje Zijn naam t ...

De Reformatie
C. V.
597 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

In memoriam Prof. Dr T. Hoekstra. De rouvi' komt wéér over Kampen; Prof. Hoekstra is heengegaan. Met het sterven van zijn schoonvader, Prof. Lindeboom, is de reeks van sterfgevallen in den Kamper kring begonnen; daarna ging Prof. Dr H. Bouwman heen; thans ook de ho ...

De Reformatie
K. S.
Red.
5422 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Oude Romantiek. Franz Kliche: Stormweer. — La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.De historische roman, zooals die bij ons vooral in de 19e eeuw gesclireven werd, behand'edde op een prettige wijze een stuk uit onzie geschiedenis, dat onze belangstelling waard wa ...

De Reformatie
H. S.
805 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Christelijk. III. (Christelijke litteratuur.) In twee voorafgaande artikelen vroegen we aandacht voor de kernbeteekenis van het woord „Christelijk" en voor het gevaar, gelegen in een al te gemakkelijk ...

De Reformatie
D.
1953 woorden
Correspondentie van de Redactie

Correspondentie van de Redactie

K. te B. U biedt mij een ingezonden stuk aan, met protest tegen Dr Noordmans' hier en daar nog al scherpe probleemsteUing, en voorts tegen „De Heraut" en andere bladen. Laat mij, voor vcat het eerste betreft, mogen opmerken, dat Dr N. door mijzelf gevraagd is, en dat ik (ook van hemzelf) van te v ...

De Reformatie
Red.
139 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Het lichaam van den jongen mensch, sport, jeugdherberg, padvinderij etc. In „IJmuider Kerkbode" trof ik onderstaande „Stel. 1 lingen" aan van een door Dr E. D. Kraan te houden | referaat: I.Naast de reformatie beweegt zich door de nieuwere geschiedeni ...

De Reformatie
K. S.
2845 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

De Theologie bij het Creatianisme. II De opleving van de Christelijke zielkunde in onzeeeuwisde oorzaak, dat op een 'dogmatischen strijd uit de 4e eeuw de aandacht is gevallen.Eenerzijds stond de Christelijke zielkunde voor de ...

De Reformatie
LOS.
1143 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Duitsche Nationaal-socialisme. XI. Ds Kerk onder het Hakenkruis. (III) De Kerkstrijd. (III.)Zoo beschouwd hebben we er alleen nog maar op gelet, wat het nationaal-socialisme als zoodanig voo ...

De Reformatie
B.
1603 woorden