GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1937-01-15
De Reformatie
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Verbleekende kleuren. Dr J. H. Gunning J.Hzn schrijft in „Pniël": De tleuren loopen inéén, de strenge afscheidingen tuBsohen „modernten" en „orthodoxen" vervallen. Nog lang niet overal, maar toch hier en daar. Wie geregeld om 10 uur de „Morgenwijding" van de ...

De Reformatie
K. S.
2113 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Aangenomen naar: Opperdoes: Cand. D. Roest te Maassluis. Soerabaia: H. G. Meynen te Papendrecht (2e pred. plaats).Afscheid van: Den Haag-West: Dr K. Dijk. Tekst: Rom. 11:36 (13 Jan.). Steenwijk: J. B. v. d. Sijs. Tekst: Ro ...

De Reformatie
230 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

Die Gereformeerde Kerk In Suld-Afrlka. IV. In hel orgaan van de Dr Abrahaim Kuypersüchting „Antirevolutionaire Staatkunde" zijn drie artikelen verschenen van de hand van Prof. Dr G. Besselaai-, die meer dan een kwarteeuw in Zuid- Afr ...

De Reformatie
LOS.
890 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. IV. B u r g e r 1 ij k e staat.Deel IX van de „Volkstelling 1930" i) , geeïl nog een merkwaardige tabel. Zij heeft betrekkuig op den burgerlijken staat der mannen en vrouwen van iedere kerke ...

De Reformatie
B. t. B.
841 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

Het sterilisatie-vraagstuk. IX. Waren de voorafgaande bezwaren hoofdzakelijk gericht tegen het doel van de sterilisatie, n.l. het voorkómen van een minderwaardige progenituiu-, de twee volgende bezwaren kanten zich met name tegen het ...

De Reformatie
A. C. D.
1770 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De Trilogie voltooid. Trygve Gulbranssen: De weg tot elkander. — Zuid-HoUandsche Uitg.-Mij, Den Haag.Hoewel volgens de viitgevers elk deel als een op zich zelf staanden roman kan gelezen worden, zal ongetwijfeld niemand, die de beide vorige deelen gelezen he ...

De Reformatie
H. S.
1506 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) „In of van het Verbond". Niet alle lezers waren het eens met mijn beschouwing van de brochure van Dr A. Kuyper Jr „In of van het Verbond".Van meer dan één zijd ...

De Reformatie
D. v. D.
1449 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Bekeerlngsgeschiedenlssen. „Bekeeringsgeschiedenissen koop je voor een stuiver op de markt, " placht mijn grootvader te zeggen.In onze dagen vormen bekeeringsgeschiedenissen echter niet meer de lektuur van een marktstalletje. Zij vullen ettelijke pagina's va ...

De Reformatie
N. B.
694 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Alle gerechtigheid vervullen. We kunnen 't zoo verstaan, dat Johannes de Dooper, toen Jezus tot hem kwam om door hem gedotopt te worden, daarop niet wilde ingaan, maar Hem een volkomen afwijzend antwoord gaf. Johannes kende Hem immers als den Messias Gods! Was 't g ...

De Reformatie
F. de V.
863 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Een nieuwe psalmberijming. Reeds jaren geleden heb ik in ons iSlsXi een reeks hoofdartikelen geschreven, waarin betoogd werd, dat nze tegenwoordige psalmberijming, afkomstig trouwens van lang niet onverdachte zijde, aan onderscheiden kwalen laboreert. Aesthetische, ...

De Reformatie
K. S.
Dr H. H. Kuyper
K. SCHILDER.
Ds J. L. SCHOUTEN
Ds F. C. MEIJSTER
4704 woorden
van 2