GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1937-09-17
De Reformatie
Een kerk, die

Een kerk, die

Een kerk, die geestelijk krachtig is, moet een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op alle zielen die uit God zijn; en omgekeerd voor alle ziel, die niet uit God is, het verblijf in haar midden ondragelijk maken; niet met opzet; maar vanzelf; door de openbaring van haar geest.De ...

17 september 1937
De Reformatie
Dr. A. KUYPER.
52 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het superlativisme. Weg, donkere wolk van sombetlieid! Laat mij liet lied aanheffen van blijde voldoening.Weg, verwensclit minderwaardigheidsgevoel! Ik wil mijn borst laten zwellen van trotseh zelfbewustzijn!Tot nog toe heb ik het beklemmend gevoel ge ...

17 september 1937
De Reformatie
N. B.
681 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

De nood der Kevk In Duitscliland. / We laten hier het slot volgen van de „Bloodf-schap aan de gemeenten" (vgi ons vorig nummier): III. Het is een onheilvolle ontwikkeling, dat de strijd om Jezus Christus, waarin Gods wil ons Duitsche volk gevoerd had, zoo ze ...

17 september 1937
De Reformatie
K. S.
678 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

De groote Armeniscbe roman. Er zijn weinig volkeiren, waalman wij meer gehoiord hebben, maar minder weten, dan van de Aïmeniërs. Onze kennis blijft meestal beperkt tot ie vele geruchten ove!r geweldige slachtingen, aangericht dooT de Turken van oudsaf. Ook dat het ...

17 september 1937
De Reformatie
H. S.
1023 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het priesterschap m twist gered. Het konhigschap, zoo leert de Schrift, kon in Israël niet anders dan door den strijd tusscheni Geest en vleesch tot zijn theocraLisdhen wasdoun komen. Wie zien het — bij wijze van voorbeelldl, en van vóór-beeld — aan David.Da ...

17 september 1937
De Reformatie
K. S.
1334 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

Het getuigenis des Geestes, dat wij kinderen Gods zijn. III. In ons vorig artikel zagen wij, dat op de beide plaatsen, waar in de Schrift, buiten Romeinen 8:16 bet woord „medegetuigea" gebruikt wordt, niet wordt bedoeld een tweede ge ...

17 september 1937
De Reformatie
D. v. D.
814 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

De vergelijking in de gemeene-gratie-Ieer. (V.) Onze bespreking leidde ons in liet slot van het voorgaande artikel tot de opmerking, dat de voorstelling, volgens welke God een „tusschenstaat" had „ingeschoven" tusschen de eerste zonde in het paradijs en de toekomen ...

17 september 1937
De Reformatie
K. S.
3688 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Bellamy'Stelsel. , 11.Hebben wij dus reeds groote bezwaren tegen het schrijven van dergehjke boeken, deze bezwaren vermeerderen nog als •wij kennis gaan nemen van die beginselen, die Bellamy lin zijn gesdhriflen gepropageerd! heeft en van de methoiden di ...

17 september 1937
De Reformatie
H. M.
2671 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Zaandam (3e pred. plaats): J. H. Mulder te Giessen Nieuwkerk en R. J. V. d. Mieulen te IJmuiden.Beroepen te: Strijen: Cand. A. B. C. Hofland, hulppred. te Naaldwijk. Nijverdal (als 2e miss. pred.): H. Bergema, ...

17 september 1937
De Reformatie
527 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHEISEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHEISEN

uit het Martyrium van Guido de Brés. IV. De troostbrief aan zijn vrouw. (I.) De genade en bai-mhaïtigheid' van onzen goeden God' len hemelschen Vader, en de liefde van Zijn Zoon onzen Heere Jezus Chris ...

17 september 1937
De Reformatie
TH. DELLEMAN.
2224 woorden
van 2