GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1938-10-28
De Reformatie
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De vreugde des Heeren. De Gemeente denke zich toch de zaligheid niet als een geluk dat haar alleen zal tebeurt vallen, maar óók, ja vóór alles, als een ^Teugde die aan Christus bereid is; — het is de vreugde, die Zijn hart vervullen zal, wanneer Hij de volle uitkom ...

28 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
687 woorden
Over den doop.

Over den doop.

Dat nu de door ons gegeven, voorstelling (inzake den doop n.l.) een andere was, dan de voorstelling, waarin het thans levend geslacht was opgevoed, en dus ook een andere dan de voorstelling die dusver door de'meeste predikanten omhelsd was, wisten we; en dat om de eenvoudige reden dat we zelven j ...

28 oktober 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
160 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof. Dr H. H. Euyper over bet karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. VII. In No. 2357 nu nader op de macht der meerdere vergaderingen ingaande, wordt eerst g; ezegd: de meerdere vergadering ...

28 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
1797 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Kerkelijke onrust. Tol lieden toe kunnen wij nog niet spreken van een verrassenden zegen op het evangelisatie-werk. Tijden als toen de vurige Lindeboom aan de Zaansche olieslagers het evangelie predikte en kerk op kerk verrees in een woestijn van Modfernisme, ligge ...

28 oktober 1938
De Reformatie
N. B.
801 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Een nieuw pleidooi voor „de" vereenvoudigde spelling. I. In het Paedagogisch Tijdschrift voor het Chrislelijk Onderwijs!) heeft de Heer W. J. C. Buitendijk, Drs in de Ned. Letteren, vurig voorstander vr.ii vereenvoudiging, naar eigen ...

28 oktober 1938
De Reformatie
R. J. D.
1648 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Tot onze spijt bleven wegens plaatsgebrek enkele stukken, waaronder twee stemmen uit onze kerken, dëzé week overstaan. ...

28 oktober 1938
De Reformatie
Red.
18 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

- Dirk J. Balfoort, „Het Muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw". P. N. van Kampen N.V. — Amsterdam —1938, Een onderhoudend beeld wordt in dit boek gegeven van ons muziekleven in de 17de en 18de eeuw, dat volgens den schrijver niet van internationale beteekenis is geweest, maar v ...

28 oktober 1938
De Reformatie
Mr A. BOUMAN.
262 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Jood m bet oordeel der oude Heidenen en der eerste Christenen. I. Het Jodenvraagstuk bestaat zoolang er Joden zijn. Reeds de Farao van den uittocht heeft zich ervoor geplaatst gezien. Z ij n oplossing van het Ijrobleem heeft echte ...

28 oktober 1938
De Reformatie
J. L. KOOLE
1989 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak (IV.) Ons vorig artikel eindigde met de opmerking, dat de in het verbondsverkeer optredende dreiging van verbondswraak, gelijk deze heel de Schrift door, maar met name in den brief aan de Hebreen den lezer opvalt, niet uit de prediking mag geweerd wor ...

28 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
G. B.
3232 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: IJmuiden (vac.-R. J. v. d. Meuten): M. Boukema te Leidsohendam en J. Kapteijn te Kralingsdieveer.Beroepen te: Rhenen: Cand. W. J. Meister, hulppred. aldaar. 'Aangenomen naar: Rhenen: Cand. W. J. Meister, hulppred. ald ...

28 oktober 1938
De Reformatie
378 woorden
van 2