GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1938-12-02
De Reformatie
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het fioek van de Hope des Levens Het laatste Bijbelboek neemt in het geloofsleven van Gods kinderen niet de plaats in die bet verdient. Ook niet bij hen, die met meer of minder zuiver inzicht ernst maken met de teekenen der tijden. Immers, deze hmi ernst heeft wein ...

2 december 1938
De Reformatie
N. B.
769 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Eerstboeken Callenbach. Van de N.V. G. F. Callenbach te Nijkerk ontvingen we weer een heele verzameling kerstboekjes. De namen van de auteurs zijn de volgende: R. Ter Braake, A. Kappers, C. Th. Jongejan—De Groot, M. A. M. Renes— Boldingh, M. Veren, S. Woudts, Nel v ...

2 december 1938
De Reformatie
K. S.
223 woorden
Wat is een geest?

Wat is een geest?

We dragen self een geest in ons om, we komen dagelijks mei andere? ' geest in aanraking, en toch weet niemand te ontleden wat eigenlijk de geest is. Een geest is iets, een geest is ergens, maar hij is onsterfelijk en daarom, onzienlijk. Alle beschrijving en alle omschrijving faalt hier. Men kan w ...

2 december 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
72 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Een eigen economlsch^centruml? In ons vorige artikel werd een stuk van den heer F(uykschot) uit het orgaan van het Chr. Nat Vakverbond aangehaald, waarin deze schrijver op de kracht van het „Tilburgsche centrum" wees, en de klacht uitte, dat in onzen kring op economisch gebied geen eigen g ...

2 december 1938
De Reformatie
B. t. B.
1244 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Nationaal-socialistische geschiedenisbeschouwing. Dhr T. van Popta schrijft in „IJmuider Kerkbode": Wanneer men Duitse tijdschriften doorleest, dan ziet men hoe alle krachten worden ingespannen om het Duitse volk op te leiden in de beginselen van het nationa ...

2 december 1938
De Reformatie
K. S.
1970 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. VIII. Dat deze toename van de misdadigheid der jeugd ontstellend is bewijzen de volgende cijfers 8): Het aantal onherroepelijk schuldigverklaarde s) strafrechtelijk minderjarigen en het aantal onherroepel ...

2 december 1938
De Reformatie
A. C. D.
934 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Melchizedek, de Koning van Salem De bistoricltsit vas Melchizedek. III. § 10. Op het voetspoor van Nöldeke is Holzinger voortgegaan.') Ook hij houdt dit hoofdstuk voor een latere constructie en wel voor een midrasj, d.-w.z. een Utter ...

2 december 1938
De Reformatie
J. H. KROEZE.
2920 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Vrouwepolder: Cand. N. H. Ridderbos te Kampen, Cand. A. Verschoor te Vlaardingen en Cand. J. J. de Vries, hulppred. te Almelo.Tweetal te: Bellingwolde-Nieuwe Schans: G. J.' de Leeuw te Finsterwolde en Cand. T. Lopers, hulppr ...

2 december 1938
De Reformatie
849 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Leiding noodzakelijk. I. In het Zondagsblad van het Christelijk Historisch dagblad „De Nederlander" (5 Augustus j.l.), klaagt Roel Houwink, de hoofdredacteur van het Christelijk letterkundig tijdschrift „Opwaartsche Wegen" over de li ...

2 december 1938
De Reformatie
RUDOLF VAN REEST.
1877 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ultv/endige en inwendige roeping, en gemeene gratie. Weken geleden hebben wij Prol Hepp te woord gestaan over zijn bewering, dat Ds C. Veenhol alweek, en dan zeer zeker „ z a k e 1 ij k ", van de gereformeerde belijdenis. Dat was dan uit hoofde van wat hij had opge ...

2 december 1938
De Reformatie
K. S.
C. GUIJT.
A. JANSE.
K. SCHILDER
G. B.
5802 woorden