GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1940-08-02
De Reformatie
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Tot onze spijt moeten we, in antwoord op de zeer vele aanvragen, mededeelen, dat van de Juni-nummers en van de nummers van 5, 12 en 19 Juli geen exemplaren meer beschikbaar zijn. ...

De Reformatie
29 woorden
Nu dreight......

Nu dreight......

Nu dreight een helsohe en blinde nacht Van dwaelinge en afgoderyen Het licht van 't kruisaltaer met kracht, Door 't oromeslaen der heerschappyen, Te blusschen, heidenen ten spot. O bitter lot! Nu staen de kruisgezanten bloot, Ten doele der godtslasteraeren. De kerkgewelven lijden noot, En ontaebl ...

De Reformatie
JOOST VAN DEN VONDEL
91 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Beroepen te: Ambt-Vollenhove-St. Jansklooster: Cand. J. Wolven Jr. te Amsterdam.Glanerbrug: Cand. B. J. A. Streefkerk te Zutphen. Oude Pekela: M. Hamming te Siegerswoude.Aangenomen naar: Scharendijke (Z.): Cand. H. ...

De Reformatie
368 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Veldtocht der liefde. Onophoudelijk bewegen zich onze gesprekken rondom het thema „oorlog". Het is niet mogelijk dat twee menschen elkander ontmoeten zonder dat zij de kansen der strijdende mogendheden wikken en wegen. Velen trachten in hun gedachten en woorden den ...

De Reformatie
N. B.
610 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Weleerw. Hooggeleerde heer.Het trekt de aandacht, hoe U mij in den laatsten tijd met een zekere voorliefde in uw kerkelijke perspolemiek ^) zoekt ^) te betrekken, en dit terwijl mij geen blad ter beantwoording meer ten dienste staat 3). Eerst in het nummer van 5 Juli 1.1., met noemen van m ...

De Reformatie
W. A. VAN ES.
K. S.
830 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De roep om eenbeid.De roep om eenheid heeft in ons land een verdachten klank. Vooral voor wie zidi den strijd om de school herinneren, zit daar al een heel onbetrouwbare kant aan. Niet waar, wij hebben in de dagen van de verkiezingen den strijd aangebonden met de liberale sprekers, die de ...

De Reformatie
G. MEIMA.
833 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Bizonderheden aangaande een federatief jeugdfront. Dr C. N. Impeta schreef in Kamper Kerkbode een artikel over bovengemelde formatie, waar men toe geraken wil. Handelende over den z.g. Centralen Jeugdraad, schrijft dr Impeta: Men wil natuurlijk niet: samensm ...

De Reformatie
K. S.
1363 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

„College" (!) van Willem Mengelberg. Wie het Gedenkboek der in 1936 jubileerendc Alma maler inziet, komt op bladzijde 359 van deel 2 de volgende aanteekening legen: „In zijne plaats (van A. A. Smijers—S.Z.) werd door de Maatschappij tot bevordering der Toonk ...

De Reformatie
S. ZWART Jz.
1403 woorden
Aan een jongeren tijdgenoot.

Aan een jongeren tijdgenoot.

No. 9. Amice, Zeg, weet je nog van m'n babbeltje van vóór twee -weken? We hadden 't toen over Nostradamus. Hij bracht ons op 't chapitre van horoscopen, astrologie, en aanverwante artikelen. Misschien heb je, ondanks m'n vermaning aan 't slot, gedacht, dat i ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1513 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Ontvangen van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria". II. B. De R OiO m s ch-Ka th o liek e uitwerking van dit leerstuk.Wanneer wij ons wenden naar de Marialeer, zooals deze zicli heeft .ontwikkeld in de R.-Kath. Ker ...

De Reformatie
K. M.
1661 woorden
van 2