141 resultaten
Filteren
van 15
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 1

.VERSLAG der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag over het jaar 1941. Het verslag van Directeuren over het jaar 1941, het derde oorlogsjaar, moet uit den aard der zaak kort zijn. Allerlei omstandigheden, met name ook de papierschaarschte, stellen den eisch van soberheid b ...

1 januari 1941
VU-Blad
243 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1941 - pagina 1

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1941 - pagina 1

i^i^' DERVRIJE UNIVERSITEIT TEAMSTERDAMmMv.v. 580RioDER iTEIT 2. JAH. ^S^V2 UTRECHl ...

1 januari 1941
Jaarboeken
4 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 2

2In de vacature, die door de periodieke aftreding van Dr J. J. C. van Dijk in het college van Directeuren ontstond, werd door de Jaarvergadering voorzien door de benoeming van Notaris J. D. F. Van Halsema te Assen. Directeuren gedenken mèt groote dankbaarheid den toegewijden arbeid, die Dr ...

1 januari 1941
VU-Blad
263 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 3

3 hinderd was zijn assistentschap waar te nemen, mocht in 1941 hersteld terugkeeren en zijn arbeid aan het chemisch laboratorium hervatten. De opzichter der V. U. gebouwen, de heer Q. van Oostveen, werd na lange ziekte door den dood van ons weggenomen. Directeuren gedenken met dankbaarheid alles ...

1 januari 1941
VU-Blad
273 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1941 - pagina 3

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1941 - pagina 3

(/^U 580 JAARBOEK DERVRIJE UNIVERSITEIT TEAMSTERDAM*!.1941.ÖTtcCHT•}BIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT UTRECHTK 5402824 082 2 ...

1 januari 1941
Jaarboeken
7 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 4

4regelmatig en gaf vele adviezen, die vrijwel steeds door • Directeuren werden opgevolgd. De toename van het aantal leden der Vereeniging is niet het minst te danken aan leden dezer Commissie. Het Provinciaal ressort Zuid Holland ten Zuiden werd in drie deelen gesplitst en voor ieder deel ...

1 januari 1941
VU-Blad
260 woorden
Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1941-42 - pagina 5

5Door Gravin C. van Limburg Stirum te Arnhem werd haar sterrekijker aan de V.U. afgestaan, een schenking die voor de Wis- en Natuurkundige faculteit van groote beteekenis mag worden geacht. De opstelling van dit instrument in een op het laboratorium te plaatsen koepel kon nog niet plaats h ...

1 januari 1941
VU-Blad
260 woorden
Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1941 - pagina 5

Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam 1941 - pagina 5

INHOUD. Art. 1 en 2 van de statuten der Vereeniging . . blz Art. 1 en 2 van het reglement voor de Vrije Universiteit „ College van Directeuren „ College van Curatoren „ Commissie van toezicht volgens art. 201 H. O. W. „ Deputaten voor de oefening van het verband tusschen de Gereformeerde Kerken e ...

1 januari 1941
Jaarboeken
153 woorden
van 15