263 resultaten
Filteren
van 27
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 1

." ~ — ~ ~^'-Nummer 121 - Jammm MAANDELIJKSCHEig^jVRIJE UNIVERSITEITSBLAD MEDEDEELINGEN O r g a a n van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Amsterdam / Keizersgracht i66grondslagRedactie-commissie: Prof. Dr F. W. Grosheide ...

1 januari 1947
VU-Blad
406 woorden
Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 1

Geloof en Wetenschap : Orgaan van de Christelijke vereeniging van natuur- en geneeskundigen in Nederland - pagina 1

GELOOF ENWETENSCHAP ORGAAN VAN DE CHRISTELIJKE VEREENIGING VAN NATUUREN GENEESKUNDIGEN IN NEDERLANDW7 ...

1 januari 1947
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
8 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 2

WETENSCHAP en OPLEIDING Wie de geschriften leest en de artikelen in de bladen, die zich bezig houden met de oprichting van de Vrije Universiteit en met haar eerste levensperiode, komt voor een merkwaardig feit te staan. Toen Dr Kuyper en zijn medestanders na de afkondiging van de Hooger Onderwijs ...

1 januari 1947
VU-Blad
678 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 3

Hebben onze offers, heeft ons werk voor de V.U. wezenlijke waardp? Roep om vernieuwing. De roep om vernieuwing van het Hooger Onderwijs weerklinkt. De bakeiis moeten worden verzet, wil de Universiteit in staat zijn de diensten te verrichten, die men van haar mag verwachten. Het uiteenleggen en on ...

1 januari 1947
VU-Blad
652 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 4

INKOMSTENH^AQAo*Sa..ioS.iS Z^Ji,^Zi.6aB '^OA.^^Z.S^UITGAVEN <^«*>7 45.355,27HL^^/..-.»-••» otoj^^/j"•M0m'3^o„^ * " ^ ^ ^M206.709,30 i^*.JS3,tvj A6V,^Z/^^6Overzicht d ...

1 januari 1947
VU-Blad
223 woorden
Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1947 - pagina 5

'.9** De Vrije Universiteit en ons Volksbestaan U«»487.742,51Percentages 940 il ' '945 514 i 5106.940,271900 54-4 20.51910 41.4 23.81920 34-8 20.61930 42.4 16.91940194533-937-310.818.7i 11.457,172.1 ...

1 januari 1947
VU-Blad
434 woorden
van 27