GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-04-22
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Twe etal te: Amsterdam-Zuid, Joh. Francke te Rotterdam-Delfshaven en A. Veldman te Enschede.Aangenomen naar: Nijkerk, K. J. Kapteyn te Haulerwljk. , Bedankt voor: Sneek, Joh. de Wal te Rijnsburg. Bolnes-Slikkerveer, C. v. Venetië te Wormerveer. Hijken, H. J. Meijerlnk te Drogeham. ...

De Reformatie
1880 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DE HERVORMDE KERK OPNIEUW ENT DE YXHB DER „BEZINNING".Misschien komt het van Ernst Cassirer, in wiens oek „The Mythe of the State" met zijn onderdeelen ver mythe en legende, ik pas heb zitten neuzen, dat k hier niet spreek van „De Herv. Kerk in bezinning" aar van haar in de mythe der bezin ...

De Reformatie
1288 woorden
„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

„Moeder vertelt verder". Verhaaltjes van Jo Kalmijn-Spierenburg. Versjes van Jo van Ginkel. Teekeningen van A. Molenaar. Bosch & Keuning N.V., Baarn.

De vertelster geeft blijk, haar vak te verstaan. En dat zegt wat: goed te schrijven voor heel kleine kinderen. De inhoud is zuiver „neutraal" gehouden; er staat dunkt me, geen verkeerd woord in. Bezwaar heb ik alleen tegen: „Het Kerstfeest in het bos". Hierover kan men niet „neutraal" vertellen. ...

De Reformatie
H. S.
73 woorden
Een sociaal probleem ?

Een sociaal probleem ?

Het is al weer lang geleden, dat ds J. A. Visscher met zijn populair geschreven boeken, de aandacht vestigde op de noodtoestanden in Friesland's Zuidoosthoek. De bewogenheid met het lot van de geestelijk-en sociaal achterlijke bevolking van de heide en zandgronden, gaf zulk een warmte en innighei ...

De Reformatie
H. S.
983 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.De verdienste van het boek des heeren Rispens is deze, dat hei ons een goed inzicht biedt in de moderne poëzie. Hij is aan de dichters van onzen dag verwant, spreekt in proza hun taal. Het is niet ondenkbaar, dat menig argelooze lezer daarbij aan de christelijke dichters zou d ...

De Reformatie
MARNIX.
1824 woorden
Rast van Jonningen ende synodocratische pers

Rast van Jonningen ende synodocratische pers

Eerst heeft ds Vellenga, en daarna heeft dr v. d. Zanden het de moeite waard gevonden, met veel reserves de één, en met wat minder reserves de ander, Ietwat nonsens over te nemen uit een correspondentie tusschen wljlen Rost van Tonningen en wijlen Seyss Inquart, waarin — door eerstgenoemde — de n ...

De Reformatie
K. S.
411 woorden
Pro en contra ,,natuurlijke theologie"

Pro en contra ,,natuurlijke theologie"

Uit hetzelfde nummer van „In de Waagschaal" knippen we van drie auteurs een uitlating.De eerste is A. W. K.. Er boven staat: „Het gecoupeerde slot van „The third man". Dat moet de titel van een film zijn, waarover ik iets las in een blad, ik weet niet m.eer welk. Het blad beweerde, dat de ...

De Reformatie
K. S.
810 woorden
De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

(II slot) Van meer dan één zijde, zoowel van de zijde vaa christelijke als van socialistische woordvoerders, heeft men getracht de beschouwing ingang te doen vinden, dat de technische vorderingen, die de vorige eeuw en de onze te zien geven, een gevaarlijke aantast ...

De Reformatie
(II slot)
P. GROEN.
G.
1655 woorden
Evangelisatie, Barthianen, Gesfarmeerden

Evangelisatie, Barthianen, Gesfarmeerden

Blijkens Zeister Post en Zelster nieuwsblad sprak de barthlaansche hoogleeraar te Zeist over het existentialisme. Laatstgenoemd blad schrijft: De voordracht van prof. Van Niftrik werd ingeleid door prof. Diepenhorst. Zij vormt de eerste van een serie lezingen, die wordt gegeven voor bulten ...

De Reformatie
K. S.
167 woorden
Als men van zijn bed een schrijfbureau en  van de studeerkamer een slaapkamer maakt

Als men van zijn bed een schrijfbureau en van de studeerkamer een slaapkamer maakt

In een pastorie ergens in Groningerland, in Kantens, zag dezer dagen een kindeke het levenslicht, waarvan de pastor Ds A. M. Lindeboom de geestehjke en met deie geboorte kennelijk zeer ingenomen vader is. Het papieren wicht, dat in druk ter wereld kwam, werd ten kantore van den uitgever en accouc ...

De Reformatie
D. E. C.
1519 woorden
van 2