GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1951-01-13
De Reformatie
Hoe wordt men „slechte priester"?

Hoe wordt men „slechte priester"?

Amice, Hoe vaak hebben ze jou al willen vertellen, dat het maar op het léven aankomt, niet op de leer? Tenminste niet zóó erg? Ik denk, dat je bij die wijsheid in slaap valt (wat ook de bedoeling is); zóó goed ken je 't verhaaltje.Wel, ik heb in verband hiermee pas iets leuks geleze ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2067 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenVoor den wezenlijken Europeaan, den Europeeschen geest, geldt wat de Fransche staatsman, Tardieu, de rechterhand van Clemenceau, vlak na den eersten wereldoorlog schreef in zijn boek: „Amerika en wij": wij hier in Europa leven uit de antieke Grieksche wereld. Gij in Amer ...

De Reformatie
MARNIX
1947 woorden
Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

Is Europeesche Federatievorming raadzaam?

(VI) AMERIKA'S NATIONALISME (vervolg). Door dit democratische, naar smaak met bijbelteksten versierde, geloof is de nationale eenheid in Amerika bevorderd. Ondanks alle godsdienstige verschillen bleef men toch één — en daardoor was m ...

De Reformatie
Dr. A. J. VERBRUGH
1928 woorden
De macht van ’t „korban” zeggen

De macht van ’t „korban” zeggen

Het ambt-van-alle-geloovlgen is een maclitig ding. Het kan de hiërarchen stom-verlegen malten.We denken, 't lijkt wel „gezocht", maar 't Is toch doodeenvoudig, aan Judas. Die heeft met zijn laatste handeling in 't ambt-van-alle-geloovigen de priesters achter de ooren laten krabben.U ...

De Reformatie
K. S.
1892 woorden
Bestrijding gehandhaafd

Bestrijding gehandhaafd

Van den heer H. Amelink, oud-secretaris van het C.N.V., mocht ik een exemplaar ontvangen van het nummer van 11 November j.l. van de Gids, het orgaan van het C.N.V., waarin de heer Amelink een artikel heeft gewijd aan hetgeen door mij geschreven werd in ons Jubileumnummer. De redactie van de Gids ...

De Reformatie
P. GROEN
1827 woorden
Gedoopt worden in Christus' naam is : gedoopt worden in Christus' dood

Gedoopt worden in Christus' naam is : gedoopt worden in Christus' dood

Paulus had zoojuist een „gevaarlijk" woord neergeschreven. Dit: n de wet is er bovendien in-gekomen, opdat de overtreding méér zou worden; en waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden (5:20).Ja, is dat geen „gevaarlijk" woord: waar de zonde toeneemt daar wordt de gen ...

De Reformatie
C. V.
1464 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(V) III. IVfARIA EIM ELIZABETH. „Bij het ontvangen en het ter wereld brengen, bij het opvoeden en zelfs bij het wegschenken en het overleveren van den Zoon Gods schijnt de Heilige Drievuldigheid niets buiten de Heilige maagd tot stan ...

De Reformatie
K. MEIMA
1300 woorden
„Staat het zoo in de Confessie?"(Inzake „Amerika")

„Staat het zoo in de Confessie?"(Inzake „Amerika")

We kunnen inzake die „v o o r w a a r d e n" in 't verbond, waarover we overigens gauw uitgesproken zullen zijn (veel breeder heb ik al elders erover gehandeld, en we kunnen niet altijd repeteeren), nog wel even, bij wijze van aanvulling op het gezegde, iets opmerken in terugslag op wat coll. Hoe ...

De Reformatie
K. S.
1207 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Met mijn aankomst op het vliegveld Mandai, zooals daarvan werd verteld in mijn laatste opstel onder dit hoofd, begon mijn tweede bezoek aan het eiland Celebes en de stad Makassar. Mijn eerste bezoek viel in Augustus 1947. Destijds was ik op weg naar Timor in verband met mijn bemoeienissen voor de ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr
1077 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

§ 4. DE AMBTSTAAK VAN D|EN EVANGELIST. (Slot). (XI) Wij zouden op het volgende willen attendeeren.Eerst, dat juist het voorkomen van dwaalleer in Epheze ook een gereede aanleiding is geweest voor Paulus om Tim. inet een bepaalde opdracht in Epheze te l ...

De Reformatie
J. FRANCKE
833 woorden
van 2