GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1951-01-13
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Ow, tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Tweetal te: Amsterdam-Centrum, A. Veldman te Enschede en F. de Vries te Den Haag.Beroepen te: Murmerwoude-Oehkerk, Joh. de Wal te Rijnsb ...

De Reformatie
Mr A. HOBBE
D. BOSVELD
581 woorden
Wijzigingen Handboek 1950

Wijzigingen Handboek 1950

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze. rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Blz. 8 SAPPEMEER. Adres diaconie: J. Kruyer, Noordbroeksterstr. 33. Tel. K 5980—2553.broeksterstr. 33. Tel. K 5980—2553. Blz. 29 HIJKEN. ...

De Reformatie
114 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenVoor den wezenlijken Europeaan, den Europeeschen geest, geldt wat de Fransche staatsman, Tardieu, de rechterhand van Clemenceau, vlak na den eersten wereldoorlog schreef in zijn boek: „Amerika en wij": wij hier in Europa leven uit de antieke Grieksche wereld. Gij in Amer ...

De Reformatie
MARNIX
1947 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

§ 4. DE AMBTSTAAK VAN D|EN EVANGELIST. (Slot). (XI) Wij zouden op het volgende willen attendeeren.Eerst, dat juist het voorkomen van dwaalleer in Epheze ook een gereede aanleiding is geweest voor Paulus om Tim. inet een bepaalde opdracht in Epheze te l ...

De Reformatie
J. FRANCKE
833 woorden
Hoe wordt men „slechte priester"?

Hoe wordt men „slechte priester"?

Amice, Hoe vaak hebben ze jou al willen vertellen, dat het maar op het léven aankomt, niet op de leer? Tenminste niet zóó erg? Ik denk, dat je bij die wijsheid in slaap valt (wat ook de bedoeling is); zóó goed ken je 't verhaaltje.Wel, ik heb in verband hiermee pas iets leuks geleze ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
2067 woorden
Aanvulling

Aanvulling

Hier volgt de titel van het boek dat we verleden week citeerden voor wat de fotografische reproductie betreft: [tITELBLAD] Een cort begrijp der gantsche Christellcke Religie. Inde bygevoechde Tafel voor oogen ghestelt/ daer van dit Boecxken de wtlegginge is: ...

De Reformatie
K. S.
147 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Sedert onze vorige verantwoording ontvingen we nog volgende giften: N. N. te P. f2.50; R. P. E. te D. f2.50; door dhr H. H. v. d. Linden, Goes, van de Kerstconferentie Geref. jeugdleiders en - leidsters te Amersfoort-Blrkhoven f42.66, gecollecteerd (!). (U allen wordt bedankt en de gevraagde , , ...

De Reformatie
K. SCHILDER
249 woorden
Bestrijding gehandhaafd

Bestrijding gehandhaafd

Van den heer H. Amelink, oud-secretaris van het C.N.V., mocht ik een exemplaar ontvangen van het nummer van 11 November j.l. van de Gids, het orgaan van het C.N.V., waarin de heer Amelink een artikel heeft gewijd aan hetgeen door mij geschreven werd in ons Jubileumnummer. De redactie van de Gids ...

De Reformatie
P. GROEN
1827 woorden
De macht van ’t „korban” zeggen

De macht van ’t „korban” zeggen

Het ambt-van-alle-geloovlgen is een maclitig ding. Het kan de hiërarchen stom-verlegen malten.We denken, 't lijkt wel „gezocht", maar 't Is toch doodeenvoudig, aan Judas. Die heeft met zijn laatste handeling in 't ambt-van-alle-geloovigen de priesters achter de ooren laten krabben.U ...

De Reformatie
K. S.
1892 woorden
Op verstrooidenreis

Op verstrooidenreis

Met mijn aankomst op het vliegveld Mandai, zooals daarvan werd verteld in mijn laatste opstel onder dit hoofd, begon mijn tweede bezoek aan het eiland Celebes en de stad Makassar. Mijn eerste bezoek viel in Augustus 1947. Destijds was ik op weg naar Timor in verband met mijn bemoeienissen voor de ...

De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr
1077 woorden
van 2