GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1952-07-12
De Reformatie
Kerk-geszinsblad Canadese kerken

Kerk-geszinsblad Canadese kerken

Wij ontvingen het eerste nummer van „Canadian Reformed Magazine, Periodiek tot ontwlkkeluxg van het leven in gebondenheid aan Gods Woord, zoals dat beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid".Dit is, schrijft Ds W. Loopstra, een pover begin, en hij vraagt: waar zijn de krachten, die ...

De Reformatie
P. D.
544 woorden
Congres van Gereformeerden, gehouden in Amersfoort

Congres van Gereformeerden, gehouden in Amersfoort

Aan gegadigden wordt meegedeeld, dat voor hen nog beschikbaar is een aantal exemplaren van het volledige verslag van dit congres (referaten en bespreking). Dit is een boekwerk van 260 blz.! Het is verkrijgbaar voor de luttele prijs van f 2.50. Ook wordt nog meegedeeld, dat velen, aan wie het vers ...

De Reformatie
HET COMITé.
96 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

ACTA SYNODE KAMPEN. Later dan gewoonlijk geschiedt zijn de Acta van de laatst gehouden synode verschenen; wil men de overschrijding van de normale tijdgrens als een minus aanmerken, dan wordt naar onze mening dit deficit overtroffen door een plus aan accuratesse: d ...

De Reformatie
P. D.
C. V.
921 woorden
KONING JOSIA VAN JUDA (III)

KONING JOSIA VAN JUDA (III)

e. Ik geloof, dat er nog een gegeven is in het Woord Gods over Josia, dat rechtvaardigt te zéggen, dat hij 't recht des Heren wilde bestellen. En wel dit, dat hij een groot paasfeest houdt. Het is niet zonder grote oorzaak, dat we niet alleen bij Josia, maar ook bij Hiskia lezen van een paasfeest ...

De Reformatie
J. FRANCKE.
2207 woorden
Is er van de komende synode der gebonden kerken gegronde verwachting?

Is er van de komende synode der gebonden kerken gegronde verwachting?

Sommigen zijn van mening, dat de in Augustus samen te komen Rotterdamse synode, zich genoopt ziende toe te geven aan de thans vrijwel publieke opinie en aan de steeds sterker wordende tegenstand In eigen kring, wel eens bakzeil zou kimnen halen en van de tot hiertoe gevolgde weg radicaal zou kunn ...

De Reformatie
P. D.
338 woorden
Zomercongres van de Calv. Studenten Beweging

Zomercongres van de Calv. Studenten Beweging

JEUGDtEVENDe Calvinistische Studenten Beweging houdt dit jaar haar traditionele zomercongres van 25 tot en met 28 Augustus in het conferentieoord- van de Nederlandse Zendingsstudieraad te Lunteren. Het aantrekkelijke programma bevat het volgende: Maandag 25 Augustus: 13.30 Opening v ...

De Reformatie
207 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater, Van een ouderwets debat, zoals wij dit kenden onder het distrikten-stelsel, is er op de politieke vergaderingen, zo voor de stembus, thans onder de werking van het evenredig kiesstelsel, geen sprake meer.- Vandaar ook de weinige belangstelling in brede kring voor het po ...

De Reformatie
MARNK.
1368 woorden
Gemeenschap in de arbeid ¹)

Gemeenschap in de arbeid ¹)

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN I 1. De hedendaagse gemeenschapsgedachte en haar wijsgerige voedingsbodem.Het onderwerp, waarover wij in enige artikelen willen gaan handelen, is bij uitstek actueel te noemen. De sociale beweging onzer dagen staat geheel in h ...

De Reformatie
P. GROEN.
1352 woorden
Wat zullen we sturen: Dameshoeden of gouden ijzers?

Wat zullen we sturen: Dameshoeden of gouden ijzers?

OP EN OM ’T KERKPLEINOnder het kerknieuws van „Kerknieuws" trof ons dezer dagen een rij van problemen, waarmee de meerdere vergaderingen van de Gereformeerde Gemeenten te worstelen hebben. De classis Kampen heeft lang gedelibereerd over de vraag of een rustend spoorwegarbeider, bezwaard me ...

De Reformatie
D. E. C.
679 woorden
Kerk-rechten of Leden-rechten ?

Kerk-rechten of Leden-rechten ?

In de revolutionnaire Franse tijd is de vraag of de kerkelijke goederen toebehoren aan de kerken als corporaties dan wel aan haar leden, welke vraag ook in onze dagen van groot belang is, aan de orde geweest. Hoe dachten de Fransgezinden toen over de goederen van de aloude Gereformeerde Kerk? In ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1398 woorden
van 2