GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1952-09-20
De Reformatie
OMGORDT DE LENDENEN VAN UW VERSTAND EN WEEST NUCHTER

OMGORDT DE LENDENEN VAN UW VERSTAND EN WEEST NUCHTER

POP. WETENSCH. SCHETSEN II We komen nu tot ons tweede punt: de taak van de christelijke wetenschapsman binnen de gemeenschap van Gods volk. We willen ook- hier niet een wetenschappelijke theorie trachten te ontvsdkkelen wat wetenschap eigenlijk is, noch wat, ...

20 september 1952
De Reformatie
H. R. ROOKMAAKER.
3507 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

NA DE KABINETSCRISIS. Na twee niaanden martelende kabinetscrisis Nederland weer een ministerie. heeftWie land en volk liefheeft, heeft met grote zorg de ontwikkeling der dingen gade geslagen. De „democratie'' werd immers door wat in en om deze crisis geschie ...

20 september 1952
De Reformatie
C. V.
w. g. Ds R. E. SLUITER
Em. Pred. Chr. Geref. Kerk.
2356 woorden
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEt IV (Slot). Er zijn door alle eeuwen heen verklaarders geweest, die er van uit gingen, dat Jezus in elke gelijkenis van Zichzelf sprak. En als de voor-de-hand-liggende verklaring niet sprak van het werk van Christus, dan groef men zogenaamd dieper ...

20 september 1952
De Reformatie
H. J. J.
2211 woorden
Verandering en bestendigheid in de natuur (III)

Verandering en bestendigheid in de natuur (III)

TTT Alvorens op te klimmen naar nog een andere, en naar het ons voorkomt nog grotere conceptie, willen wij even afzien van de wisseling van rust en beweging en wat meer aandacht schenken aan een viertal zaken die terloops reeds even ter sprake kwamen. In drie van deze vier gevallen zullen wij aan ...

20 september 1952
De Reformatie
v. d. D.
1558 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN X Bij de beoordeling van de huidige socialistische politiek zal men er dan ook terdege mee rekening moeten houden, dat alleen uit motieven van practische nuttigheid het huidige Sociahsme met de Ordenaars van het Bedrijfsleven meewerk ...

20 september 1952
De Reformatie
P. GROEN.
1407 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Ik zei, dat de mensen van onze tijd, ook de grote meerderheid der christen-gelovigen, bang zijn voor de kerk; dat is de kerk, die nog getrouw mag zijn aan haar enige en wezenlijke taak: de zuivere gehoorzame verkondiging van het Woord des Heren. En hoe klein is die kerk en hoe ...

20 september 1952
De Reformatie
MARNIX.
1406 woorden
Bruder Zaiss wat léért gij?

Bruder Zaiss wat léért gij?

OP EN OM 'T KERKPLEINEr is in de laatste tijd nogal een en ander te doen geweest over de dusgenaamde genezing-op-het-gebed. Vanuit het duitsê Rijnland maakt de beweging van deze genezing-op-het-gebed de tongen los en brengt zij de pennen in beweging. Velen zijn er als de kippen bij om ook ...

20 september 1952
De Reformatie
D. E. C.
727 woorden
Voorlopige Agenda Generale Synode

Voorlopige Agenda Generale Synode

Dit Agendum vermeldt, dat D.V. Maandag Ï3 October, '3 avonds 8 uur, een dienst des Woords en der gebeden zal worden gehouden, waarin.hoopt voor te gaan Ds G. Visée van Kampen, praeses van de laatstgehouden Generale Synode; na afloop begroetingssamenkomst.. Enkele punten van dit Agendum: ...

20 september 1952
De Reformatie
587 woorden
De antithese

De antithese

De conclusie waartoe Dr v. Niftik komt is deze, dat mensen, die allerlei welwillendheid bewijzen aan iemand, die zich voorbereidt tot het candidaats-examen in de theologie en bij zijn bevestiging tegenwoordig zijn, niet als vijanden der kerk door hem kunnen aangemerkt worden.Ik meen niet, ...

20 september 1952
De Reformatie
P. D.
572 woorden
Een verhaal met een maraal

Een verhaal met een maraal

In „Hervormd Weekblad, De Gereformeerde Kerk" vertelt Dr van Niftrik, dat hij in de laatste weken een boek las van Hermut GoUwltzer „Und führen wohin du nicht willst", het verslag van een vijfjarige gevangenschap in Rusland, en een boek van Irwin Shaw „The troubled air", het verslag van een onder ...

20 september 1952
De Reformatie
P. D.
549 woorden
van 2