GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1952-09-20
De Reformatie
Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

Enige opmerkingen over de gelijkenissen des Heren

HOOFDARTIKEt IV (Slot). Er zijn door alle eeuwen heen verklaarders geweest, die er van uit gingen, dat Jezus in elke gelijkenis van Zichzelf sprak. En als de voor-de-hand-liggende verklaring niet sprak van het werk van Christus, dan groef men zogenaamd dieper ...

De Reformatie
H. J. J.
2211 woorden
Aan onze Lezers

Aan onze Lezers

In „De Reformatie" van 12 April en 12 Juli J.l. hebben we na 't heengaan van onze Prof. Schilder een korte mededeling gedaan over redactie en inhoud van dit blad: de nieuwe redactie wenste, gelijk trouwens vanouds de bedoeling was, zo breed mogelijke voorlichting te geven in gebondenheid aan de H ...

De Reformatie
REDACTIE EN UITGEEFSTER.
341 woorden
Klapt het?

Klapt het?

Dr van Niftrik zegt: het kerkblad-artikel klopt niet. Wij zeggen: het artikel van Dr van Niftrik klopt niet.In zijn artiltel schrijft Dr v. N.: Juist als christenen moesten wij weten, dat ieder mens een geval apart is. Maar precies als de communisten werken wij met leuzen en sla.gzinnen. Z ...

De Reformatie
P. D.
331 woorden
De antithese

De antithese

De conclusie waartoe Dr v. Niftik komt is deze, dat mensen, die allerlei welwillendheid bewijzen aan iemand, die zich voorbereidt tot het candidaats-examen in de theologie en bij zijn bevestiging tegenwoordig zijn, niet als vijanden der kerk door hem kunnen aangemerkt worden.Ik meen niet, ...

De Reformatie
P. D.
572 woorden
„Verzamelde werken” van Prof. Dr K. Schilder

„Verzamelde werken” van Prof. Dr K. Schilder

KERKELIJK LEVENReeds meermalen is de wenselijkheid uitgesproken de her en der verspreide publicaties van Prof. Schilder gebundeld opnieuw uit te geven. Het is thans zeer moeilijk, ja, voor verreweg de meesten practisch onmogelijk, na te gaan wat Prof. Schilder over een bepaald onderwerp sc ...

De Reformatie
HET COMITé.
281 woorden
Een verhaal met een maraal

Een verhaal met een maraal

In „Hervormd Weekblad, De Gereformeerde Kerk" vertelt Dr van Niftrik, dat hij in de laatste weken een boek las van Hermut GoUwltzer „Und führen wohin du nicht willst", het verslag van een vijfjarige gevangenschap in Rusland, en een boek van Irwin Shaw „The troubled air", het verslag van een onder ...

De Reformatie
P. D.
549 woorden
Bruder Zaiss wat léért gij?

Bruder Zaiss wat léért gij?

OP EN OM 'T KERKPLEINEr is in de laatste tijd nogal een en ander te doen geweest over de dusgenaamde genezing-op-het-gebed. Vanuit het duitsê Rijnland maakt de beweging van deze genezing-op-het-gebed de tongen los en brengt zij de pennen in beweging. Velen zijn er als de kippen bij om ook ...

De Reformatie
D. E. C.
727 woorden
OMGORDT DE LENDENEN VAN UW VERSTAND EN WEEST NUCHTER

OMGORDT DE LENDENEN VAN UW VERSTAND EN WEEST NUCHTER

POP. WETENSCH. SCHETSEN II We komen nu tot ons tweede punt: de taak van de christelijke wetenschapsman binnen de gemeenschap van Gods volk. We willen ook- hier niet een wetenschappelijke theorie trachten te ontvsdkkelen wat wetenschap eigenlijk is, noch wat, ...

De Reformatie
H. R. ROOKMAAKER.
3507 woorden
Agenda voor de Theologische Hogeschooldag op Woensdag 24 September

Agenda voor de Theologische Hogeschooldag op Woensdag 24 September

Nieuwe Kerk: Leiding Ds G. Visée, Kampen.- Sprekers: 8 uur. Prof. P. Deddens; 10 uur, Prof. P. Deddens; 1.30 uur, Ds L. Doekes: , , Twee delen van zijn Geest"; Ds F. de Vries: „Alzo doende"; 3.30 uur: Ds L. Doekes: „Twee delen van zijn Geest"; Ds F. de Fries: „Alzo doende".Broeflerkerk: Le ...

De Reformatie
235 woorden
Theologische Hogeschooldag 1952

Theologische Hogeschooldag 1952

Het is thans voor de laatste maal dat wij U over onze a.s. Theol. Hogeschool-dag 1952 nog iets kunnen meedelen.Nog enkele dagen en de , , Schooldag" is er. Dan komen die duizenden van Noord en Zuid, van Oost en West weer in Kampen om daar hun , , Schooldag" te houden.En och, het is ...

De Reformatie
450 woorden
van 2