GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1952-09-20
De Reformatie
Bidstond Theologische Hogeschool

Bidstond Theologische Hogeschool

De bidstond voor de Theologische Hogeschool, die een Dienst des Woords Is, uitgaande van de Raad van De Gereformeerde Kerk te Kampen, waarin voor ons zal voorgaan Ds Herm. Knoop van Rotterdam-Delfshaven, zal niet, zoals eerst werd meegedeeld, om half acht, maar om ACHT uur beginnen.Voor de ...

20 september 1952
De Reformatie
58 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Volgende maand hopen wij te disponeren over het abonnementsgeld 1 October 1952—31 Maart 1953.Abonnees, die er de voorkeur aan geven het verschuldigde iDedrag ad ƒ 4.50 per giro te betalen, verzoeken wij vriendelijk, dit vóór 4 October te doen op postrekening 406040 van „De Reformatie". We ...

20 september 1952
De Reformatie
DE UITGEVERS.
83 woorden
Agenda voor de Theologische Hogeschooldag op Woensdag 24 September

Agenda voor de Theologische Hogeschooldag op Woensdag 24 September

Nieuwe Kerk: Leiding Ds G. Visée, Kampen.- Sprekers: 8 uur. Prof. P. Deddens; 10 uur, Prof. P. Deddens; 1.30 uur, Ds L. Doekes: , , Twee delen van zijn Geest"; Ds F. de Vries: „Alzo doende"; 3.30 uur: Ds L. Doekes: „Twee delen van zijn Geest"; Ds F. de Fries: „Alzo doende".Broeflerkerk: Le ...

20 september 1952
De Reformatie
235 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: IJsselmuiden-Grafhorst, C. van Leeuwen te Zaltbommel- Tiel.Alblasserdam—Nieuw-Lekkerland, G. Boersema te Katwijk a. d. Rijn.Aangenomen naar: New Westminster Schiedam. (Canada), W. W. J. van Oene teBlokzijl, Cand. E. R. Postma te Den Haag.— CA ...

20 september 1952
De Reformatie
264 woorden
„Verzamelde werken” van Prof. Dr K. Schilder

„Verzamelde werken” van Prof. Dr K. Schilder

KERKELIJK LEVENReeds meermalen is de wenselijkheid uitgesproken de her en der verspreide publicaties van Prof. Schilder gebundeld opnieuw uit te geven. Het is thans zeer moeilijk, ja, voor verreweg de meesten practisch onmogelijk, na te gaan wat Prof. Schilder over een bepaald onderwerp sc ...

20 september 1952
De Reformatie
HET COMITé.
281 woorden
Klapt het?

Klapt het?

Dr van Niftrik zegt: het kerkblad-artikel klopt niet. Wij zeggen: het artikel van Dr van Niftrik klopt niet.In zijn artiltel schrijft Dr v. N.: Juist als christenen moesten wij weten, dat ieder mens een geval apart is. Maar precies als de communisten werken wij met leuzen en sla.gzinnen. Z ...

20 september 1952
De Reformatie
P. D.
331 woorden
Aan onze Lezers

Aan onze Lezers

In „De Reformatie" van 12 April en 12 Juli J.l. hebben we na 't heengaan van onze Prof. Schilder een korte mededeling gedaan over redactie en inhoud van dit blad: de nieuwe redactie wenste, gelijk trouwens vanouds de bedoeling was, zo breed mogelijke voorlichting te geven in gebondenheid aan de H ...

20 september 1952
De Reformatie
REDACTIE EN UITGEEFSTER.
341 woorden
Theologische Hogeschooldag 1952

Theologische Hogeschooldag 1952

Het is thans voor de laatste maal dat wij U over onze a.s. Theol. Hogeschool-dag 1952 nog iets kunnen meedelen.Nog enkele dagen en de , , Schooldag" is er. Dan komen die duizenden van Noord en Zuid, van Oost en West weer in Kampen om daar hun , , Schooldag" te houden.En och, het is ...

20 september 1952
De Reformatie
450 woorden
Een verhaal met een maraal

Een verhaal met een maraal

In „Hervormd Weekblad, De Gereformeerde Kerk" vertelt Dr van Niftrik, dat hij in de laatste weken een boek las van Hermut GoUwltzer „Und führen wohin du nicht willst", het verslag van een vijfjarige gevangenschap in Rusland, en een boek van Irwin Shaw „The troubled air", het verslag van een onder ...

20 september 1952
De Reformatie
P. D.
549 woorden
De antithese

De antithese

De conclusie waartoe Dr v. Niftik komt is deze, dat mensen, die allerlei welwillendheid bewijzen aan iemand, die zich voorbereidt tot het candidaats-examen in de theologie en bij zijn bevestiging tegenwoordig zijn, niet als vijanden der kerk door hem kunnen aangemerkt worden.Ik meen niet, ...

20 september 1952
De Reformatie
P. D.
572 woorden
van 2