780 resultaten
Filteren
van 78
Jaarboek 1977-1978 - pagina 1

Jaarboek 1977-1978 - pagina 1

vrij'e universiteit amsterdam jaarboek 1977-1978 ...

1 januari 1977
Jaarboeken
4 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 1

VU Magazine 1977 - pagina 1

magazine 6e jaargang no. 1 - januari 1977 Losse nummers f2,— ...

1 januari 1977
VU-Magazine
9 woorden
Jaarboek 1977-1978 - pagina 2

Jaarboek 1977-1978 - pagina 2

...

1 januari 1977
Jaarboeken
1 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 2

VU Magazine 1977 - pagina 2

Een uniek bezit voor liet leven!Hervormd Nederland valt elke week weer opDe Bijbel, het meest bezongen boek, een bron van kennis, een bezit voor het leven. Nu in een ongelooflijk mooie uitvoering. Zes schitterend gebonden delen met goudopdruk. Grandioos van opzet. De Bijbelteksten v ...

1 januari 1977
VU-Magazine
288 woorden
Jaarboek 1977-1978 - pagina 3

Jaarboek 1977-1978 - pagina 3

vrije universiteit amsterdam jaarboek 1977-19780195 0090 ...

1 januari 1977
Jaarboeken
5 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 3

VU Magazine 1977 - pagina 3

nl magazine /magazineOOUniversiteitsraad handhaaft bereidverklaring Bestuur reageert m e t b r o c h u r e op o n r u s t over CPNkwestie1 QWerkdag „De in L u n t e r e ni ADr. Roelf H a a n : van de elite1 K,,Geld m a a k t ni ...

1 januari 1977
VU-Magazine
483 woorden
Jaarboek 1977-1978 - pagina 4

Jaarboek 1977-1978 - pagina 4

Uitgave: Vrije Universiteit, Amsterdam Inlichtingen: Vrije Universiteit, Dienst Pers en Voorlichting De Boelelaan 1105, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam Telefoon 020 - 548 26 71 ...

1 januari 1977
Jaarboeken
22 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 4

VU Magazine 1977 - pagina 4

Wl magazine 2m magazine Het VU-magazine is een maandelijkse u itgave van de Verenig ing voor w e tenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. „ D e Vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, met name voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dat aan de Vrije Uni ...

1 januari 1977
VU-Magazine
239 woorden
Jaarboek 1977-1978 - pagina 5

Jaarboek 1977-1978 - pagina 5

inhoud biz. Eredoctores Bestuur van de Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag Universiteitsraad College van Bestuur, College van Dekanen Rectores Magnifici, Conrectoren7 8 9 11Verslag bestuursbeleid Opening der lessen Dies Natalis Verslag College van D ...

1 januari 1977
Jaarboeken
74 woorden
VU Magazine 1977 - pagina 5

VU Magazine 1977 - pagina 5

magazine 3Universiteitsraad handhaaft bereidverklaring ,,Aanspreekbaarheid" wordt nader bekeken Wat op de agenda van de Universiteitsraad „ doelstelling VU en verkiesbaarheid" heet en in de krant „ De CPN-kwestie", kreeg in een extra vergadering op 14 december een afrondende bespreking. De ...

1 januari 1977
VU-Magazine
281 woorden
van 78