680 resultaten
Filteren
van 68
Jaarboek 1986-1987 - pagina 1

Jaarboek 1986-1987 - pagina 1

vrije universiteit te amsterdam jaarboek 1986 - 1987 ...

1 januari 1986
Jaarboeken
7 woorden
VU Magazine 1986 - pagina 1

VU Magazine 1986 - pagina 1

15e jaargang nr. 1 januari 1986 losse nummers ƒ 4,00TJ^J^iDISCH HANDELEN TER DISCUSSIEi§^^ ...

1 januari 1986
VU-Magazine
9 woorden
Jaarboek 1986-1987 - pagina 2

Jaarboek 1986-1987 - pagina 2

...

1 januari 1986
Jaarboeken
1 woorden
VU Magazine 1986 - pagina 2

VU Magazine 1986 - pagina 2

5 4 0 MAALTIJDEN v o o r £ S 6 , . ! . Een baal rijst van 100 kg. betekent 5^0 maaltijden. Of anders gezegd: voedsel voor één vluchteling voor 180 dagenl Kosten: ƒ 56,- per baal Duizendenvluchtelingen in Thailand vragen om voedseliSteun daarom het rijsdistrihutie-projekt van ZOA. Gi ...

1 januari 1986
VU-Magazine
216 woorden
Jaarboek 1986-1987 - pagina 3

Jaarboek 1986-1987 - pagina 3

S T oq^Hi^'S-, c^ivrije universiteit te amsterdam jaarboek 1986 - 1987 ...

1 januari 1986
Jaarboeken
10 woorden
VU Magazine 1986 - pagina 3

VU Magazine 1986 - pagina 3

Eer en schuld Met 'Ambon, eer en schuld' stelden Doeko'Bosscher e^ Berteke Waaldijk onlangs de Nederlandse reactie op de proclamatie van de RMS te boek. Een stukje vaderlandse geschiedenis dat meer over Nederland gaat dan over de Molukken. 3Italiaanse psychiatrie Italië heeft altijd een to ...

1 januari 1986
VU-Magazine
326 woorden
Jaarboek 1986-1987 - pagina 4

Jaarboek 1986-1987 - pagina 4

Uitgave: Vrije Universiteit, Amsterdam Samenstelling: Bureau Rector Magnificus Fotografische bijdragen: Audio Visueel Centrum (tenzij anders vermeld) Inlichtingen: Dienst Pers en Voorlichting De Boelelaan 1105, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam Telefoon 020 - 548 26 71 Druk: Grafisch Bedrijf Papyru ...

1 januari 1986
Jaarboeken
35 woorden
VU Magazine 1986 - pagina 4

VU Magazine 1986 - pagina 4

NEEM EEN PROEFABONNEMENT!I/Zl MAGAZINE Het VU-magazine is een maandelijkse uitgave van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs. commissie van redactie prof. dr. J, J. van Cuilenburg (voorzitter), ds. K. M, R, van der Beek, drs. H. J, Brinkman, mevr. M. Coumou-Roelink, drs ...

1 januari 1986
VU-Magazine
387 woorden
Jaarboek 1986-1987 - pagina 5

Jaarboek 1986-1987 - pagina 5

inhoud Eredoctores Bestuur van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs Universiteitsraad College van Bestuur College van Dekanen Rectores Magnifici, Conrectoren Opening der Lessen: Herdenking overledenen Rede dr. A.J. Vermaat Rede prof.dr. P.J.D. Drenth, rectoraatsoverdracht Die ...

1 januari 1986
Jaarboeken
57 woorden
VU Magazine 1986 - pagina 5

VU Magazine 1986 - pagina 5

Boek over Nederland, niet over de MolukkenAmbon, eer en schuld Mijnenvelden worden na een oorlog zo snel mogelijk opgeruimd. Helaas is het niet gebruikelijk om voorlichtingsdiensten opdracht te geven om wat zij hebben uitgezaaid aan beelden in de bij elke krijg behorende propaganda-oorlog, ...

1 januari 1986
VU-Magazine
1165 woorden
van 68