Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

192 resultaten
Filteren
van 20
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 11

5 wetenschap, zijn familie en zijn vrienden een groot verlies Hij heeft zich op het gebied, w a a r o p hij zich bewoog, grooten naam verworven zoowel bi) ziin geloofsgenooten als bij a n d e r s d e n k e n d e n , en telde onder beide vele vrienden Bouman werd 23 Mei 1869 te Nieuw-Beijerland ge ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
495 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 12

4 ook onloochenbaar voor, dat dit de richting is, w a a r h e e n onze beginselen wijzen, al zal niemand mij euvel duiden, dat ik de uitwerking van het verband met die beginselen aan meer bevoegden overlaat" In 1900 heeft hij een refeiaat gehouden Over onze Beginselen", waarin hij zegt, als hij s ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
390 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 13

De waardeerins van TechniekJ' door D rMKRUYSWIJKH e t zal wel bij weinigen onzer tegenspraak ontmoeten w a n n e e r wordt opgemerkt dat de techniek den mateneelen verschijningsvorm van het hedendaagsche leven goeddeels beheerscht W i ) kunnen den blik schier niet meer w e n ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
379 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 14

6 richt IS op het kennen van het leven m zijn wezen m zijn onveranderlijke elementen Ik heb getracht de techniek te omvatten als stoffelijk scheppend element m den zaakdienst Lilje m zijn bekende weik D a s T e c h n i sche Zeitalter geeft de volgende definitie Technik ist zweckhafte schopfensche ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
479 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 15

7 wel op de volgende wijze tot dit inzicht Allereerst leert de psychologie van den uitvinder d a t deze van stonde aan, d a t wil zeggen van het aanvaarden der opdracht aan beheerscht w o r d t door de gedachte dat er een oplossing is Hij w o r d t om zoo te zeggen geheel en al ingenomen door zij ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
480 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 16

8 het dat Techniek deel heeft aan het grondrythme der menschelijke ontplooiing n a a r boven aan de verheffing der niveauvlakken van menschelijke strijd en interessen aan de ethische ordening van alle streven aan den vooruitgang van het kennen aan de reiniging der verhoudingen enz zoo gaat dat no ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
522 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 17

9 in den geest en te verwerkelijken in de stof. D e arbeidsvreugde van den ingenieur bestaat in het mogen bezig zijn, in het mogen worstelen met de technische idee. Er wordt in het boekje nauwelijks een halve bladzijde geredeneerd over het nut dier brug, maar het geheele boekje door over de blijd ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
497 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 18

10 eens; techniek is ook met ethisch-neutraal, maar ethisch-onbepaald M e n denke aan de uoekdiukkunst, de rotatiepeis, de radio en het filmtoestel D e mogeli)kheden der techniek kunnen uitgaan boven het ethische, w a a i techniek het instrument levert voor het wetenschappelijk onderzoek Hier heb ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
460 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 19

11 schappelijk streven zien wij in het karakter van het verkeer zooals het te dezen dage is, en m de overstelpende massa w a r e n voor zeer geringen prijs In dit alles komen wij onder den indruk van het causale karakter der techniek-ontplooung, die van geen omkeering weet maar m een bepaald stad ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
506 woorden
1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

1936 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 20

12 gezeten in de stuurcabme van de electrische kraan met enkele hefboomen onder zijn bereik, de lading en ontlading van een schip te bewerkstelligen, dan de goederen m moeizamen arbeid zelf van het schip op den wal te brengen of omgekeerd En, w a t den arbeid aan loopenden band en automatische dr ...

1 januari 1936
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van dr. J. Hekman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. S.T. Heidema
prof. dr. G.J. Sizoo
460 woorden
van 20