Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

45 resultaten
Filteren
van 5
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 1

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 1

CBDE KATHOLICITEIT DER GEREFORMEERDE KERKEN AFSCHEIDSCOLLEGE 1 JUNI 1937 DOORDr H. H. KUYPER Em.HoogleeraarUITGAVE VAN J. H. KOK N.V. T E KAMPEN ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
17 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 2

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 2

DE KATHOLICITEIT DER GEREFORMEERDE KERKEN AFSCHEIDSCOLLEGE 1 JUNI 1937 DOORDr H. H. KUYPER Em.HoogleeraarUITGAVE VAN J. H. KOK N.V. T E KAMPEN ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
17 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 3

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 3

WOORD VOORAF. Op vriendelijk verzoek van verschillende zijden tot mij gekomen geef ik hiermede mijn afscheidscollege in druk, dat ik Dinsdag 1 Juni in het Paedalogisch Instituut heb gehouden voor een be­ langstellend gehoor, over de Katholiciteit der Gereformeerde Kerken, waarbij het mij vooral t ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
263 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 4

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 4

zooals ik steeds op mijn colleges heb gedaan, in het licht te stellen, hoe Calvijn en degenen, die in zijn leerschool waren gevormd, trouw als ze waren aan de beginselen, die zij uit Gods Woord hadden geleerd, toch steeds een breed Katholiek standpunt hebben ingenomen, waar het ging om de eenheid ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
363 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 5

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 5

Concordiae niet aan te nemen, maar een oecumenisch concilie van alle evangelischen te doen saamkomen ten einde de eenheid der Kerk te bewaren, en die hen dreef om in hun Harmonia Confessionum niet alleen de Gereformeerde maar ook de oudLuthersche symbolen op te nemen, teneinde den consensus catho ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
284 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 6

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 6

Toen ik onlangs M. H. een Roomsch scribent sprak, die zich bij mij aandiende als Katholiek, heb ik hem geantwoord, dat ook ik Katholiek was maar Gereformeerd Katholiek * ) . Om het mis­ bruik, dat de Roomsche Kerk van dit woord gemaakt had, moge Luther in zijn Catechismus het Katholiek door Chris ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
298 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 7

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 7

kaansche Kerk, de Katholiciteit der Kerk met zooveel kracht heeft gehandhaafd. Nu heeft de oude Christelijke Kerk, toe ze nog één en onge­ deeld was, deze Katholiciteit der Kerk wel het sterkst tot uiting gebracht in haar oecumenische conciliën, die in de vierde en vijfde eeuw na Christus gehoude ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
338 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 8

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 8

van het Evangelie, zou daardoor worden belemmerd. Hij wilde daarom, dat er een Synode zou gehouden worden, waaraan de vroomste en knapste geleerden uit de Evangelische Kerken in Duitschland, Frankrijk en Zwitserland zouden deelnemen, om gezamenlijk één Confessie op te stellen, aan Gods Woord ont­ ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
332 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 9

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 9

te beschermen, maar deze sophistische manier van handelen behoort ver van de Kerk te zijn. Indien in Duitschland er een oprechte overeenstemming ware geweest, zouden we niet in zooveel ellende zijn vervallen. Ik vermaan u daarom te meer, dat gij deze zorg op u neemt, opdat het belang der Kerken o ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
360 woorden
De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 10

De katholiciteit der gereformeerde kerken - pagina 10

worden." Aan het slot vermaant ja bezweert hij den Aarts-bis­ schop, waar de zwarigheid der zaak door dezen zelf wel gevoeld wordt, toch den moed niet op te geven maar op den ingeslagen weg voort te gaan, totdat hij althans eenig resultaat zou bereikt hebben, ook al zou niet alles hem naar wensch ...

1 juni 1937
Inaugurele redes
H.H. Kuyper
357 woorden
van 5