294 resultaten
Filteren
van 30
Geen duimbreed?! - pagina 1

Geen duimbreed?! - pagina 1

J^fJg• > Wfcj*< 'iWS^mki?-' •A.'F'* * *^kV.11 3 M' I •%" /T*-/ ":i/• t-.>Gjalt Zondergeld Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting • ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
16 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 2

Geen duimbreed?! - pagina 2

Geen duimbreed?! ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
2 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 3

Geen duimbreed?! - pagina 3

Historische Reeks v u deel 4 Redactieraad: Historische Commissie Prof. dr. J. de Bruijn Prof. dr. W.Th. M. Frijhoff (vz.) Prof. dr. D.Th. Kuiper Mevr.drs.C. J. Noordegraaf Drs. J. W. B. van Overhagen Prof. dr.G. J. Schutte Mr. J. L. K. van der Veen Onder redactie van: Dr. A. L. Tervoort ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
41 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 4

Geen duimbreed?! - pagina 4

Gjalt Zondergeld Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezettingUitgeverij Meinema • Zoetermeer ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
11 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 5

Geen duimbreed?! - pagina 5

© 2002 Uitgeverij Meinema, Zoetermeer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige ander ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
131 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 6

Geen duimbreed?! - pagina 6

InhoudVOORWOORD INLEIDING7 II[1] V O O R S P E LDe oprichting van de vu 19 Eerste reacties op fascisme en nationaal-socialisme vanuit de vu-gemeenschap 23 De gereformeerden en het antisemitisme 36 De gereformeerden en de NSB 40 Conflicten tussen theologen en filosofen ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
186 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 7

Geen duimbreed?! - pagina 7

INHOUD[4] H E T R E C T O R A A T V A N N A U T A ! DELOYALITEITSVERKLARING'Arbeitseinsatz' en staking der colleges 131 Het studentenverzet 133 Razzia's en wegvoeringen 135 De loyaliteitsverklaring tekenen? Inval op de Keizersgracht 141 De sluiting van de v u . Oranje wordt r ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
304 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 8

Geen duimbreed?! - pagina 8

VoorwoordOp 20 oktober 1880 opende de 43 jaar jonge rector magnificus, dr. Abraham Kuyper, de Vrije Universiteit in A m s t e r d a m met een indrukwekkende redevoering, waarvan ook vandaag voor wie haar wil verstaan de betekenis nog niet is verbleekt. In deze rede, die bekend staat onder ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
322 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 9

Geen duimbreed?! - pagina 9

VOORWOORD8wellicht het eerst voor de geest zou komen, namelijk dat de kerk geen duimbreed prijs diende te geven aan de beide door de synode veroordeelde politieke partijen, de fascistische NSB en de progressief-christelijke CDU. Juist in de principiële bestrijding van het nationaal- ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
329 woorden
Geen duimbreed?! - pagina 10

Geen duimbreed?! - pagina 10

VOORWOORDder Molen), Gudule Custers en Carolien van den Hoed (over de loyaliteitsverklaring), Juliette Louwers en Dorien Graas (over het Laboratorium aan De Lairessestraat), Jaco Alberts en Jan Wachtmeester (over prof. mr. V. H. Rutgers), Peter Bak en Ruurd Ubels (over prof. dr. A. A. van ...

1 januari 2002
Historische Reeks
Gjalt Zondergeld
371 woorden
van 30