Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

84 resultaten
Filteren
van 9
Ideëel en reëel - pagina 1

Ideëel en reëel - pagina 1

M^m^' U mi'' K^^iif^.^^EÊEL EN REËEL ra HE'2577REDE jBIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OcTor.ER1896GEHOUDENDOORDr. J. WOLTJER.N. V. BOEKHANDEL, VOORHEEN HÖVEKER & WORMSER, AMSTERDAM189Ó.U ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
22 woorden
Ideëel en reëel - pagina 2

Ideëel en reëel - pagina 2

E ^• ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
2 woorden
Ideëel en reëel - pagina 3

Ideëel en reëel - pagina 3

- " " N i ï ^ ^ ^ f f^ü^c'/^gvr-üi^mIDEËEL EN REËEL. ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
13 woorden
Ideëel en reëel - pagina 4

Ideëel en reëel - pagina 4

UMt? ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
Ideëel en reëel - pagina 5

Ideëel en reëel - pagina 5

IDEËEL EN REËEL REDE BIJ DE OVERDRACHT VAN HET RECTORAAT AAN DE VRIJE UNIVERSITEITOP20OCTOBER1896GEHOUDENDOORDr. J. W O L T J E R .l'V,'4f\ N. V. BOEKHANDEL, VOORHEEN HÖVEKER & WORMSEK. AMSTERDAM1896.'••^M'^?^ ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
25 woorden
Ideëel en reëel - pagina 6

Ideëel en reëel - pagina 6

...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
1 woorden
Ideëel en reëel - pagina 7

Ideëel en reëel - pagina 7

Hoogeerzame Hecren Directeuren onzer _ Vereeniging, Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Hecren Hoogleeraren, Zeergeleerde Heeren Doctoren in onderscheidene wetenschappen, Weleerwaarde Heeren Bedienaren des Woords, Weledele Heere^i Studenten, En voorts gij allen, die van ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
209 woorden
Ideëel en reëel - pagina 8

Ideëel en reëel - pagina 8

6 ons niet wordt ontkend, althans de onmogelijkheid van de ware kennis dezer dingen voor den mensch als een onomstootelijk feit geleerd. Ook op het gebied der bijzondere wetenschappen dringt zich gedurig de vraag aan ons o p : wat is werkelijkheid» wat is schijn ? Het antwoord hangt af van het wi ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
251 woorden
Ideëel en reëel - pagina 9

Ideëel en reëel - pagina 9

7 die aan deze wetenschappen, ja aan elke wetenschap, ten grondslag liggen. Ik zal mij dus begeven op wijsgeerig gebied en meen niet noodig te hebben mij daarover te verontschuldigen, alsof ik mij ging wagen op een terrein, dat het mijne niet is; ja ik ga verder en meen te mogen zeggen, dat ik he ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
283 woorden
Ideëel en reëel - pagina 10

Ideëel en reëel - pagina 10

8 wier natuur, in eenzaam zelfbehagen verzonken, aan de volheid des levens geen behoefte kent. Zij is in de oogen harer vijanden wat Vergilius van de vrouw zegt, wispelturig en veranderlijk, terwijl haar vrienden haar bestendig wezen roemen. Nu eens verheft zij zich vol Ahnung tot de hoogste sfer ...

20 oktober 1896
Rectorale redes
J. Woltjer
280 woorden
van 9