GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

144 resultaten
Filteren
van 15
Jaarboek 1981-1982
1981-01-01
Jaarboek 1981-1982 - pagina 21

Jaarboek 1981-1982 - pagina 21

geldt. De ingreep in de salarissen van de hoofdmedewerkers heeft, althans formeel, een voorlopig karakter, want hij loopt vooruit op de beleidsvorming over een nieuwe structuur voor het universitair wetenschappehjk personeel (volgens de nota BUWP). De minister wil over die nieuwe structuur in het ...

1 januari 1981
Jaarboeken
452 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 22

Jaarboek 1981-1982 - pagina 22

Ik wil aan dit onderwerp een algemeen pleidooi verbinden, vooral in de richting van minister en departement, om vraagstellingen, veranderingen en onzekerheden zoveel mogelijk te beperken als ze het personeel van de universiteit direct raken. Er zijn grenzen aan de spankracht van een instelling, d ...

1 januari 1981
Jaarboeken
452 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 23

Jaarboek 1981-1982 - pagina 23

minister mee dat het personeelsbudget in 1981 flink zou dalen, gevolgd door geringere dalingen in volgende jaren. Een jaar later was het bericht: geen extra bezuinigingen in 1982, maar half november volgde daarop: in 1982- dat zes weken later begon- een extra bezuiniging, gevolgd door beperkte be ...

1 januari 1981
Jaarboeken
449 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 24

Jaarboek 1981-1982 - pagina 24

uitgesloten. Ook de revisie van de huidige interuniversitaire taakverdeling die de minister in het kader van structurele bezuinigingsmaatregelen voor ogen heeft en die tot het opheffen van bepaalde vestigingen voor studierichtingen moet leiden, houdt een waarschijnhjk groot aantal gedwongen ontsl ...

1 januari 1981
Jaarboeken
480 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 25

Jaarboek 1981-1982 - pagina 25

loud van gebouwen en vervanging van bestaande apparatuur. De faculteitsbudgetten /oor onderwijs en onderzoek zullen in 1983 ongeveer 70% bedragen van het niveau 1979 na aanzienlijke bezuiniging op andere budgetten. Een en ander is het afgelopen aar zorgvuldig gedocumenteerd en onbetwist aan minis ...

1 januari 1981
Jaarboeken
449 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 26

Jaarboek 1981-1982 - pagina 26

universitair onderzoek", het minst heldere van de ideeën ontwikkeld in de Beleidsnota Universitair Onderzoek, die in 1979 - voor de bezuinigingen - door de minister aan de Tweede kamer is aangeboden en in grote lijnen door de Kamer en het WO is aanvaard. Op de een of andere manier moest dit idee ...

1 januari 1981
Jaarboeken
477 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 27

Jaarboek 1981-1982 - pagina 27

de tweefasenstructuur, vooral de beleidsvorming voor tweede-faseopleidingen en de herstructurering van het wetenschappelijk corps (BUWP) al aan de orde. Van essentieel belang is uiteraard het wetgevingsprogramma. Daarop staat het wetsontwerp WWO '81, bedoeld om de experimentele bestuursorganisati ...

1 januari 1981
Jaarboeken
451 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 28

Jaarboek 1981-1982 - pagina 28

VWO-abituriënten en de toelatingsplicht voor de universiteit, althans voor de eerste fase) én voor de bezuinigingen is het aangekondigde wetsontwerp voor een nieuwe Machtigingswet, waarin de minister de mogelijkheid wil openen om o.a. het aantal studenten in de Geneeskunde te beperken op grond va ...

1 januari 1981
Jaarboeken
498 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 29

Jaarboek 1981-1982 - pagina 29

Minister van Kemenade wilde dat zo aanpakken dat hij in het najaar 1982 een beleidsvoornemen zou presenteren, voor overleg met de Staten-Generaal en de instellingen, om daarna tot besluiten te komen. Minister Deetman blijkt nu een andere, door hem zelf als minder centralistisch beschouwde benader ...

1 januari 1981
Jaarboeken
504 woorden
Jaarboek 1981-1982 - pagina 30

Jaarboek 1981-1982 - pagina 30

Ook formeel gezien levert de uitdaging niet geringe problemen op. Zij veronderstelt een structuur overeenkomstig bv. een Dagelijkse Raad van de Academische Raad, zoals voorgesteld in de WWO '81, maar de wetgever heeft in die structuur nog niet voorzien. Zij veronderstelt gezamenhjk overleg in zee ...

1 januari 1981
Jaarboeken
456 woorden
van 15