Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 1

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 1

STRUCTUUR EN ENERGIE INDE ORGANISCHE CHEMIE DR. IR. J. C O O P S ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
11 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 2

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 2

STRUCTUUR EN ENERGIE INDE ORGANISCHE CHEMIE REDE G E H O U D E N BIJ D E A A N V A A R D I N G VAN H E T H O O G L E E R A A R S - A M B T IN D E F A C U L T E I T D E R W I S - E N NATUURKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT T E A M S T E R D A M OP V R I J D A G 6 D E C E M B E R 1929, D O O R ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
104 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 3

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 3

Hoogeerzame Heeren Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, Hoogachtbare Heeren Curatoren der Vrije Universiteit, Hooggeleerde Heeren Professoren, Zeergeleerde Heeren Doctoren, Dames en Heeren Studenten, En voorts gij allen, die met Uw tegenwoordigheid deze p ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
193 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 4

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 4

bleek, dat vele verschijnselen door middel van deze ,,onbegrepen" theorie van uit één oogpunt te overzien waren. Vooral werd de beteekenis der nieuwe theorie duidelijk, toen het in 1913 aan N . B o h r gelukte de discontinuïteit van materie, electriciteit en energie aanvankelijk samen te koppelen ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
302 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 5

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 5

In dit verband vraag ik dan nu ook Uw aandacht voor het onderwerp: Structuur en energie in de organische chemie. * * * Het Grieksche atomisme is destijds onvruchtbaar gebleven omdat het de denk- en ook de experimenteermiddelen miste om te voldoen aan den eersten eisch van de discontinuïteitsgedac ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
266 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 6

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 6

atomistiek gebruikt als grondstof voor het ontwikkelen van de kinetische moleculairtheorie —, binnen haar muren was eveneens plaats voor de thermodynamica, die zich voor haar betrekkingen tusschen energie en materie van geen bepaald structuurbeeld dier materie behoeft te bedienen. De kinetische m ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
284 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 7

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 7

aantal op een of andere wijze in een driedimensionale ruimte gerangschikte materiepunten, de verschillende atomen voorstellende. De atoomphysica nu, zooals deze zich in de laatste jaren bezig is te ontwikkelen, gaat uit van mathematisch geformuleerde hypothesen inzake de inwendige atoomstructuur ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
234 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 8

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 8

historische beteekenis, èn omdat het de omgrenzing van de structuurleer aangeeft. Teneinde de noodige variatie met de atoomtheorie te kunnen bereiken en aldus een systeem te verkrijgen, dat zich aan de zoo sterk gevarieerde werkelijkh'eid zou kunnen aanpassen, moesten de eerste aanhangers van die ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
306 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 9

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 9

Het begrip molecule, op deze wijze bepaald, heeft echter geen algemeene beteekenis meer. Immers alleen bij gassen en opgeloste stoffen kan er in dezen zin nog van moleculen sprake zijn, indien tenminste de afzonderlijke deeltjes niet door associatie of dissociatie onderling ongelijk worden en er ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
301 woorden
Structuur en energie in de organische chemie - pagina 10

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 10

benadering blijkt te voldoen aan het doel, dat de chemie in het algemeen, en de structuurleer in het bijzonder nastreeft. Eerst wanneer onze kennis van het atoom met al, wat er bij behoort, mathematisch te formuleeren zal zijn, wordt het misschien mogelijk een algemeene aanduiding voor de begrenz ...

6 december 1929
Inaugurele redes
J. Coops
286 woorden
van 4