Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

52 resultaten
Filteren
van 6
Wereldoorlog en theologie - pagina 1

Wereldoorlog en theologie - pagina 1

^•r. WERELDOORLOG EN THEOLOGIE DOORDr G. C. BERKOUWERUITGAVE J. H. KOK N.V. — KAMPEN ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
11 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 2

Wereldoorlog en theologie - pagina 2

...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
1 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 3

Wereldoorlog en theologie - pagina 3

WERELDOORLOG EN THEOLOGIE REDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DEN DIES NATALIS DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 22 OCTOBER 1945DOORDr G. C. BERKOUWERUITGAVE J. H. KOK N.V. — KAMPEN ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
23 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 4

Wereldoorlog en theologie - pagina 4

...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
1 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 5

Wereldoorlog en theologie - pagina 5

Mijne Heeren Directeuren, Curatoren, Professoren en Lectoren, Dames en Heeren Doctoren en Studenten en voorts Gij allen, die door Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw belangstelling in de Vrije Universiteit, HooggeachteToehoorders!Nu ik naar aanleiding van den 65en verjaardag onzer Un ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
317 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 6

Wereldoorlog en theologie - pagina 6

terrein der theologie valt op te merken kan ons van dienst zijn, nu een nieuwe taak ons wacht. Dat de oorlog van 1914—1918 inderdaad op de theologie een aanwijsbaren invloed heeft uitgeoefend, zal ieder, die ook maar eenigszins ter zake kundig is, terstond willen toestemmen. Het is ook nauwelijks ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
416 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 7

Wereldoorlog en theologie - pagina 7

mee men gerekend had bij de voorloopige analyse van de 20e eeuw, bleken bedenkelijke hiaten voor te komen. Deze eeuw bleek niet allereerst de eeuw van de ziel te zijn, noch die van het kind, maar voorloopig die van den oorlog en de vernietiging. Het vertrouwen op kennen en kunnen van den mensch, ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
488 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 8

Wereldoorlog en theologie - pagina 8

zegt aan menschelijkheid niet genoeg te hebben, die zegt dit, omdat hij aan de ware menschelijkheid nog niet toe is." Hij is er van overtuigd, dat „alleen dit idealisme der menschelijkheid nog met zuiveren glans lichten blijft over de wereld en dat slechts aan die kracht der ziel de menschheid we ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
420 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 9

Wereldoorlog en theologie - pagina 9

„ruimte" voor de bezinning, een andere dimensie in het denken. Het woord van Holmström bevat een waarheidselement: „wo der Humanitatsglaube zerbricht, da gewinnt der Gottesglaube gröszeren Raum"9). Het is niet toevallig, dat in 1917 een boek verschijnt onder den titel: Das Heilige, waarin Rudolf ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
410 woorden
Wereldoorlog en theologie - pagina 10

Wereldoorlog en theologie - pagina 10

schilt van het humanistisch Godsbeeld, dat geteekend werd met behulp van de schema's van het rationeele denken. De „tijd" krijgt hier invloed op het Godsbeeld. Het accent op den toorn Gods als realiteit tegenover den zondigen en verloren mensch duidt de verschuiving aan. Het humane met z'n vereen ...

22 oktober 1945
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
480 woorden
van 6