GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De vervolging waaraan de Christenen in Turksch-Armenië bloot staan is metderdaad eene zware. Het wordt hoog tijd dat de Europeesche mogendheden daaraan paal en perk stellen. De Koerden en Turken ^ vermoorden hen, plegen geweld op hen, en niemand neemt het voor hen op. Zij worden verbannen of in den kerker geworpen, waar zij zoo mishandeld worden, dat zij in liunne kerker ten deele sterven of waanzinnig worden. Alleen door het geven van groote ge schenken aan de ambtenaren kunnen zij hunne vrijheid herkrijgen. De dorpen waarin hoofdzakelijk Christenen wonen worden dikwerf door roofzuchtige Koerden overvallen, de velden verwoest, het vee weggedreven en de boeren dikwerf gedood. Toen men in zulk een dorp, Harmiutsch zich bij de regeering ging bekla gen, werd er een hoofdman met wat soldaten ge zonden om de bewoners te beschermen. Deze sloeg zijn kwartier op bij den Mado van het dorp Toen de Mado de vrouwen die bij hem in huis waren, niet wilde overgeven om aan deze zijn vleeschelijken lust te koelen, werd hij in boeien geslagen en vreeselijk mishandeld, terwijl men hem in zijn bloed liet liggen. De boeren droegen hun Mado des anderen daags op een baar naar de stad en klaagden; doch er werd op hunne woorden geen acht geslagen. Een zekere Dschamko liet de Mado's van onderscheidene plaatsen vermoorden, zonder tot verantwoording ge roepen te worden. Jongelingen en kinderen worden met geweld geroofd en tot aanneming van < ien Islam, ten deele door foltering gedwongen. Vele voorname Armeniërs zijn in vochtige vunzige kerkers gezet, de voeten zijn in een stok, de hals in een ketting gesloten, zonder bed en zonder verwarming in den winter; en behalve dat de voeding onvoldoende is worden zij dagelijks nog geslagen.

Volgens Engelsche bladen drongen kort geleden 78 Turksche soldaten in het Armenisch klooster op den berg Borak en verwoestten daar wat zij op hun weg vonden. Zoowel in genoemd klooster als in dat van St. Krikor heet het dat er spionnen zijn gevonden, die de regeering aanbrengen wanneer er Armeniërs zich naar een klooster begeven hebben. Er verschijnen dan soldaten, die de samenkomsten verbieden, en ook menschen in arrest nemen. Sommigen werden soms in hun slaap opgelicht, gevangen gezet en verbannen, zonder te weten waarom. Vele Armeniërs gaan tot de leer van den valschen propheet over om van de vervolgingen bevrijd te zijn. Zij die Mahomendanen worden, behoeven in 1$ jaren geen belasting te betalen.

Er wordt nu weder des Zondags op de tentoonstelling te Chicago gerust. De commissie is hiertoe niet overgegaan omdat het haar nu weer passend voorkwam, dat op den dag des Heeren de tentoonstellingsgebouwen gesloten werden, maar omdat op Zondag de ten toonstelling veel minder bezocht werd dan door de week, zoodat de kosten niet konden gedekt worden.

De moderne Joden verlangen een nieuw gebedenboek. De bond van Synagogengemeenten in West phalen heeft het voorstel gedaan, dat bij zulk een gebedenboek alle gebeden, die in onbruik zijn geraakt, zullen worden weggedaan, als daar zijn de gebeden om terugkeer naar Jeruzalem, en de welke betrekking hebben op offers, in het bijzonder die welke beschouwd worden niet meer in overeenstemming te zijn met den tijd, dien wij beleven; d. w. z. alle gebeden, die maar eenigzins mystiek klinken. Het nieuwe gebeden boek moet in vloeiend Duitsch verschijnen, zoo dat men niet daaraan bemerken kan, dat het uit het Hebreeuwsch vertaald is. Ook met andere voorslagen komen de reform-Joden. Zoo zal men bijv. bij de godsdienstoefeningen meer zingen en minder bidden. Der Hebreeuwsche taal wil men nog wel een beschei den plaatsje blijven inruimen.

WiNCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1893

De Heraut | 2 Pagina's

Gemengd Nieuws

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1893

De Heraut | 2 Pagina's