GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.097 resultaten
Filteren
van 110
WINCKEL.
Buiteuland.

Buiteuland.

Duitschland. Treurige Kerkelijke toestand. Hoe treurig de Kerkelijke toestand in Hamburg is blijTtt uit een bericht ontleend aan de «Hamburger Nachrichten». Er kwam een vrouw bij den predikant Htydorn, wier huwelijk door hem eenige jaren geleden kerkelijk ingezegend was, met het verzoek haar kind ...

De Heraut
WINCKEL.
931 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De > Free Catholicism" beweging.Er is in Nocconformistische kerken, d.w.z. die Protesiaiitsche kerken iu Engeland welke niet tot de Episcopaalsche Staatskerk behooren, een «Vrije Kaïholifke" bewegii'g ontsaan, waarvan de leider Dr. O chard is Wat deiC doctor met zijn medesiai. ...

De Heraut
WINCKEL.
786 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Godloochening.Zoo nu en dan komen er wel berichten uit Duitschland die doen hopen op een herleving van het Christelijk geloof, maar dit neemi niet weg, dat kenners van Duitsche toestanden klagen, dat op de vraag of er een God bestaat, bijna algemeen ontkennend geantwoord «vord ...

De Heraut
WINCKEL.
1044 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Korea. De Vr ij heidsbeweging onderdrukt. Christenvervolging.De onderdrukking der nationale viijheidsbeweging in Korea, die veel van een Christenvervolging gekregen heefc, moet volgens bet «Hannov. MissiOQsblaitc een duizend menschen het leven gekost hebben, terwijl zes duizend gevangeniss ...

De Heraut
WINCKEL.
730 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Uiteengedreven openluchtsamenkomsten. Ook in het Noorden van Berlijn, te Humboldthaïn, werden sedert Pinkstermaandag van dit jaar geregeld des namiddags te 4 ure openluchtsamenkomsten ge houden in het park. Behalve de genabuurde ge meenten werkten in deze samenkomsten de in , het Noorden van de h ...

De Heraut
WINCKEL.
247 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dultschland. Een levensteeken.In een Duitsch Kerkelijk blad vonden wij een betoog waaruit wij hoop kregen, dat gelijk in Dultschland de energie begin: te ontwaken om de handen aan het werk te slaan teneinde op stoffelijk gebied er weder bovenop te komen, er ook op geestelijk gebied gearbei ...

De Heraut
WINCKEL.
2734 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Wat zal de grondslag zijn van de Beiersche Ev. Luth. kerkrEr wordt in Beieren een'ontwerp voor een nieuwe kerkenordening druk besproken. In de inleiding komt de zinsnede voor: „ De Ev. Luth. kerk in Beieren staat op den onwankelbaren grondslag der H. Schrift en houdt zich in h ...

De Heraut
WINCKEL.
1413 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Godsdienstige toestand in Duitschland. In een Engelsch Christelijk' blad lazen wij omtrent den Godsdienstigen toestand in Duitschland, het volgende: «In een brief heeft Dr. Th. Haarbeck van het johanneum te Barmen — een opleidingsschool voor Evangelisten — het volgende medegedeeld: Ik verh ...

De Heraut
WINCKEL.
605 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. De Interchurch Movement van de baan. WorldDe beweging om alle Kerken te doen saamwei ken, ten einde de Christelijke beginselen weder tot eere te brengen en het werk der inen uitwendige zending met kracht aan te vatten, is ten slotte op een mislukking uitgeloopen. Sommigen in de ...

De Heraut
WINCKEL.
321 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In de Ref. Kirchenztg. lezen wij het volgende: Wij Duitschers zijn ontvangers van aalmoezen geworden. Het is smartelijk, maar waar. Komt onze trots daartegen op ? Zullen wij de gave des lands versmaden, wier tanks en wier zwermen vliegmachines de laatste rest van onzen weerstand hebben geb ...

De Heraut
WINCKEL.
252 woorden
van 110