GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Metverkortinguit het Kerkbladvan i^Maarti8g6,

Kesanisgeving*

De Kerkeraad der Gereformeerde kerkteNijkerk op de Veluwe heeft in zijne vergadering van 3 Maart besloten:

1. Dat, indien voor eenige inrichting van onderwijs, barmhartigheid, of andere zaken ondersteuning begeerd wordt uit de kerk te Nijkerk, alle collectanten zich minstens drie weicen vooraf hebben te wenden tot den voorzitter van den Kerkeraad, Ds. A. Middelkoop.

2. Dat, indien er termen zijn om die collecten aan te bevelen, de Kerkeraad de collectanten '; schriftelijk in kennis zal stellen.

Namens den Kerkeraad voornoemd.^

K. VAN DEN BEEK, Scriba.

Nijkerk op de Veluwe., 5 Maart 1896.

llfflïSitaïr> Tehuis.

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Gouda A brengt ter kennis van de MiKciens, die in Gouda worden' ingedeeld, dat alhier, Peperstraat No. 86_, een Militair Tehuis is opgericht, dat hij dringend aanbeveelt. Ouders, voogden en kerkeraden gelieven van deze mededeeling nota te nemen.

Namens den Kerkeraad,

J. VAN .OEL.

l Gouda., 9 Maart 1896.

Vergadering der Classis Deventer, gehouden te Deventer 26 Februari 189Ö.

Naar toerbeurt nemen in het moderamen zitting Ds. Slager als praeses; Ds. Zijlmans als scriba.

Het voorstel der deputaten in zake Conceptregeling vacature-gelden: sElke kerk betaalt aan den Classispredikant voor eiken Zondag i pCt. van het traktement} dat daar ter plaatse_ voor eigen predikant wordt gegeven, plus de reiskosten. De vacature-gelden worden op de Ciassisvergadering gestort en gelijkelijk onder de predikanten verdeeld." — wordt aangenomen.

Op voorstel der kerken A en B te Enschedé spreekt de Classis de wenschelijkheid uit, dat de kerken één Zondag per jaar hare dienaren afstaan aan Gronau.

Naar aanleiding eener vraag van de kerk te Rijssen, wordt geantwoord, dat een lid die binnen de grenzen eener plaatselijke kerk woont, geen iecht heeft zijne attestatie over te brengen naar een kerk binnen welker grenzen hij niet woont.

Alsnu komt in behandeling het voorstel der deputaten voor de zaken der Em. Pr. W. en W. Het voorstel van de kerk van Holten: de generale kas blijve gehandhaafd, maar met dien verstande, dat voor het vrijwilligheidsstelsel in de plaats komt een stelsel van bepaalden omslag over de gemeente, —-wordt aangenomen.

Het voorstel van de curatoren der Theol. School, wordt besproken en aangenomen.

Algemeene Kas woor Emer. Pred., Pred. Wed. en Weezen.

Vergadering van Deputaten D. V. Utrecht, op Woensdag 25 Maart. Aanvang ten 12 ure. 9 Maart 1896.

H. BRINK, Secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 maart 1896

De Heraut | 4 Pagina's