GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1896-03-15
De Heraut
De Martelaren

De Martelaren

ccxin. JOHN HOOPER. De eerste Puritein van Engeland mag John Hooper wel genoemd worden. Hij werd geboren in Sonwird-shire en studeerde een tijdlang aan de Universiteit van Oxford in de letteren. Toen het Gode behaagde hem de oogen te ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1061 woorden
De doodstraf.

De doodstraf.

Zonder overdrijving mag gezegd, dat de vraag, of in ons strafrecht de doodstraf weer als straf behoort te worden opgenomen, allengs zoo meer aan de orde komt.De actie van Rotterdam uitgegaan, al kon ze niet aanstonds haar doel bereiken, werkte hiertoe ongetwijfeld mede.Maar wat voor ...

De Heraut
319 woorden
„Met vergenoeging”

„Met vergenoeging”

Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. 1 Tim. 6 : 6. Ga dan heen, zoo roept de Prediker ons toe, eet uw brood met vreugde, en drink uwen wijn van goeder harte; want God heeft aireede een behagen aan uw werken."En dit_ zegt de Prediker niet ...

De Heraut
1831 woorden
Een verklaring.

Een verklaring.

Amsterdam, 13 Maart 1896.Door de heeren Noordtzij, Wielenga, Bavinck en Biesterveld, allen Docenten aan de Theologische School te Kampen, is in de Bazuin van de vorige week onderstaande verklaring geplaatst, met verzoek dat andere bladen die wilden overnemen.Ter inlichting diene, da ...

De Heraut
M. NOORDTZIJ.
D. K. WIELENGA.
H. BAVINCK.
P. BIESTERVELD.
926 woorden
De komende Synodale vergadering der Kerken.

De komende Synodale vergadering der Kerken.

Voorheen hebben we ons vaak diep in den kerkdijken strijd gemengd, en ons veroorloofd over allerlei vraagstukken die op kerkelijk terrein waren op te lossen, terstond onze bescheiden meening te zeggen.We mochten ontwaren, dat hierop eenige prijs werd gesteld, en misschien overschatten we d ...

De Heraut
654 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Ouitschland.Dr. Zahn en de Tübingerschool.Onze medebroeder en medestrijder voor de Gereformeerde waarheid, Dr. Zahn te Stuttgart, begeeft zich geregeld naat-de Universiteitsstad Tubingen, om aldaar voorlezingen te houden als een getuigenis tegen den heerschenden geest aan de Univers ...

De Heraut
742 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Eeti proces wegens meineed. De Roomsche pastoor A. Burtz, vroeger te Niedormagstatt in de Elsasz, ontving van een lid zijner gemeente de som van 1950 francs voor een bepaald doel, en dit onder het ^zegel van de biecht. Toen .de betrokken persoon gestorven was, misten de erfgenamen genoemde som. D ...

De Heraut
WINCKEL.
455 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Metverkortinguit het Kerkbladvan i^Maarti8g6, Kesanisgeving* De Kerkeraad der Gereformeerde kerkteNijkerk op de Veluwe heeft in zijne vergadering van 3 Maart besloten: 1. Dat, indien voor eenige inrichting van onderwijs, barmhartigheid, of andere zake ...

De Heraut
H. BRINK
K. VAN DEN BEEK
Scriba.
J. VAN .OEL.
377 woorden
Amsterdams Kerk één en  onverdeeld.

Amsterdams Kerk één en onverdeeld.

Nog altoos is ook de Gereformeerde kerk van Amsterdam in twee kerkelijke instituten verdeeld.Een kerk genaamd naar de Keizersgracht, en een kerk genaamd naar de Kerkstraat.A en B.Toch drong sinds lang ook in Amsterdam het besef door, dat dit niet de meest gewenschte toestand ...

De Heraut
564 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over de zonde van het individualisme, leest men van de hand van Ds. Sikkel in Hollands Kerkblad het volgende; De machtige beweging van het individualisme heeft in de bijna voleindigde 19de eeuw ook onder ons haar tienduizenden verslagen.Die beweging vindt steun in ieders gevallen na ...

De Heraut
KUYPER.
987 woorden
van 4