GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Franispijk. »De Fransche Alliantie", eene vereeniging, die ten doel heeft het gebruik der Fransche taal te bevorderen in de koloniën, besloot onlangs in Madagascar alleen Jezuïtenscholen te steunen. Men kan denken, dat de Protestanten hierover zeer gebelgd zijn en dat velen hun lidmaatschap van genoemde Alliantie opzeiden, c-iidat men het »even onbeschaamd als gevaarlijk acht, om in Madagascar het Frankrijk van I^odewijk XIV te herstellen." De heer Colin, penningmeester der Alliantie, beweert nu, dat de Alliantie niet besloten heeft on onderstand te weigeren aan Protestantsche Scholen, die zich in Madagascar zouden willen vestigen, en dat zelfs een onbekende gever eene som van zoo frs. aan de Alliantie heeft ter hand gesteld met de bepaling, dat dit geld moet worden gegeven aan de eerste Fransche Protestantsche School van Madagascar, die den steun van de Alliantie vragen zal.

De Fransche Protestanten zijn echter niet gerust, voordat de Alliantie verklaart, dat allen, hetzij Franschen of Buitenlanders, die propaganda willen maken voor de Fransche taal te Madagascar, zonder onderscheid door haar geholpen zullen worden in verhouding van hunne krachtsontwikkeling en hunnen ijver.

Wat de Fransche Alliantie doet, is juist hetzelfde, wat sedert jaren door de Fransche regeering gedaan is, Hoe anti-clericaal deze moge zijn, in de koloniën worden de Jezuïeten in de hand gewerkt, omdat men meent, dat de^e het best in staat zijn, om het Fransche element in de koloniën vasten voet te doen krijgen,

NsopiS-AmepiSca.

Ook in Luthersche kringen in Noord-Amerika begint men steeds meer een afkeer te gevoelen van het grenzeloos individualisme op kerkelijk terrein, en zoekt men de gemeenschappelijke banier der waarheid, de Augsbargsche confessie, te verheffen.

De Algemeene Synode der Lutherschen die de Duitsche taal spreken, besloot, dat men de Augsburgsche confessie zou onderteekenen, als accoord van kerkelijke gemeenschap.

De Lutheran heel vijandig: Evangelist schrijft daaromtrent

sHet onderteekenen van de Augsburgsche confessie vanwege de Generale Synode beteekent niet, , dat wij de belijdenis aannemen als gelijk staande met het "Woord van God, Het is waar dat het besluit, hetwelk het vorig jaar te Hagerstown werd doorgedreven, terwijl vele lieden sliepen, den Bijbel en de confessie op e'én lijn stelt, maar de constitutie der Algemeene Synode zegt dit niet. Dat de ultra-confessionalisien dit zoo willen, betwijfelen wij niet. Maar eene massale vergadering kon noch in de kerk, noch in den staat het constitutioneele recht veranderen. In de fundamenteele leeringen nemen wij de Augsburgsche confessie aan; maar ook alleen in de fundamenteele leeringen. Het eigen oordeel in niet fundamenteele stukken is ons onveranderlijk recht, dat ons als Luthersche Christenen toekomt".

Daarbij voegt het Jowa Kirchenblatt de volgende opmerking: sDit is sterk maar duidelijk gesproken. In Hagerstown hebben dus vele lieden geslapen, toen de resolutie omtrent de belijdenis werd voorgesteld en aangenomen. Zoo kon deze resolutie eenstemmig worden doorgedreven, maar nu zijn zij ontwaakt en wrijven zich den langen «laap uit de oogen en doen zij een protest hooren tegen datgene, wat zij slapend aangenomen hebben. Overigens is het onwaar, dat «ij, die al de leeringen aannemen, welke in de Augsburgsche Confessie gevonden worden, deze belijdenis met den Bijbel gelijkstellen, omdat zij in die confessie het rechte verstand van Gods Woord vinden. Met zulke beschouwingen strooit men de lieden zand in de oogen." Men kan hieruit zien, dat men ook in Luthersche kringen er behoefte aan gevoelt, om den gemeenschappelijken grondslag der belijdenis op den voorgrond te stellen,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's