GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een „vliegende brief" is dezer dagen door den boekhandel der Berlijnsche Stadszending in het licht gezonden. Dit geschrift draagt tot opschrift: «Bidt voor de Boeren." Daarin worden authentieke getuigenissen van de barbaarsche wijze van oorlogvoeren der Engelschen aangehaald en de ellende van de Boerenbevolking, vooral van de Boerenvrouwen, door het verbranden van hunne woningen, beschreven.

Deze ellende gaat zoover, dat een Engelsch officier uit Zuid-Afrika bericht, dat Boerenvrouwen en meisjes in een Kafiferkraal of in een kamp van de Engelschen. om brood moesten bedelen en het slechts voor den «schandelijksten prijss konden verkrijgen. Nu tegenover die ontzettende jammeren de regeeringen in Europa onaandoenlijk zijn, worden alle Christenen uitgenoodigd hunne gebeden te verdubbelen. De schrijver herinnert aan de vaste beloften der Schrift en deelt vele voorbeelden van gebedsverhooring uit het leven der geloovigen mede. «En wanneer niet een der Christelijke groote mogendheden den moed heeft Engeland in dezen onrechtvaardigen en gruwelijken oorlog een tot hiertoe en niet verder toe te roepen, dan zal ons gemeenschappelijk vermenigvuldigd gebed door Gods genade de groote mogendheid worden, voor welke het trotsche Albion in het stof zinkt, en, wanneer het geen boete doet, geheel te schande wordt.”

De bekende schrijver Peter Rosegger is door den «Evangelischen bond» telkens voorgesteld als een man, die bijna Evangelisch was en van wien men mocht verwachten, dat hij weldra met de Roomsche kerk zou breken. Gelijk bekend is, bestaat de Duitsche Evangelische bond uit mannen die wij m Nederland «Groningers» zouden noemen. De «Bond» noodigde zelfs Rosegger uit, om eenerede te houden op zijn jaarfeest, terwijl hij optrad als medewerker van de Christl. Welt. Toch is Rosegger volstrekt niet van plan om de Roomsche kerk te verlaten, al gaf hij geld voor het bouwen van eene Evangelische kerk in Oostenrijk op een plaats waar de kreet «los van Rome» weerklank vond.

In zijn jongste werk schreef hij : Ik zou mij persoonlijk reeds daarom moeilijk van het Katholicisme kunnen afscheiden wijl mijn ouders en voorouders voor het Katholiek altaar geknield hebben. Ik eer in den Katholieken eeredienst de nagedachtenis aan mijn voorouders, ik heb in hem mijn moeder, mijn vader lief, die mij deze kerkelijke wereld als een erfdeel achtergelaten hebben. Rosegger noemt zich een evangelische in de Roomsche kerk. Waarom hij dan toch de Eyangelische beweging in Oostenrijk met zijn geld en invloed steunt, zal men vragen? Rosegger, hoopt, dat die beweging louterend zal werken op de Roomsche kerk in het Duitsch sprekend deel tan Oostenrijk. Of de Roomsche kerk ingenomen k, i zijn met zijn zoon die zich Rosegger noemt, mer len wij te moeten betwijfelen. Wanneer hij S' .rijf dat het in den Roomschen geest ligt, om zich voor te stellen «dat er een soort van huwelijk bestaat tusschen den Hemelschen Vader en Maria van Nazareth — Hij is een gestrenge man, zij is eene goede vrouw» — dan zal geen Roomsche die de leer zijner kerk kent hem voor deze uiting dankbaar zijn.

Dat de werken van Rosegger gretig gelezen worden, blijkt wel uit het feit dat van zijn jongste werk: «Mijn hemelrijk« in een tiental dagen het achtste duizend tal verkocht werd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 februari 1901

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 februari 1901

De Heraut | 4 Pagina's