GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Voor de verweesde kinderen in de Balten. De predikant Ilgenstein uit Düsseldorf deed in de Duitsche bladen een oproeping voor weezen uit de Baltische provinciën. Nadat de Duitsche troepen Baltenland hadden verlaten, kwamen de Bolsjewiki en woedden onder de achtergebleven Duitschers als beesten. V ...

De Heraut
WlNCKEL.
665 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Ex pastor Traub. De gewezen predikant Traub, thans afgevaardigde naar den rijksdag, welke indertijd afgezet werd om zijn afwijkende gevoelens, keert zich in den laatsten lijd steeds meer af van zijn liberale vrienden. Hij schreef dezer dagen: »Ik verheug mij er in, dat ik van uit mijn kerkelijk s ...

De Heraut
WlNCKEL.
118 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Evangelisatieprediking in zalen. Een Engelsch Christelijk blad deelt mede, dat onderscheidene predikanten gedurende eenigen tijd om zekere redenen, genoodzaakt waren niet in hun kerk te prediken, maar in de een of andere groote zaal. In vier gevallen, dit is geconstateerd, kwamen er veel meer men ...

De Heraut
WlNCKEL.
956 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Behoud der volkskerk? Het is te denken dat zij in Duitschland, die de kerk des Heere liefhebben, de vraagstellen: wat staat ons te doen nu de scheiding van kerk en staat voor de deur staat? Er staan drieëerlei wegen open. De eerste weg is die van de vrije kerk. Als de b ...

De Heraut
WlNCKEL.
922 woorden
Gemengo Nieuws.

Gemengo Nieuws.

Het Christendom op Nias. Er is op Niai een groote beweging naar het Christendom. Men vindt daar 23, 000 Christenen en 20, 000 menschen die den Chr. doop begeeren. De Zendingsconsul baron van Boetselaer, die op uitnoodiging van de Rijniche zending een rondreis door het Zendingsgebied van Sumatra e ...

De Heraut
WlNCKEL.
356 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Toenetnend dratikmisbruik in DuitscTiland. Er wordt over geklaagd, dat tengevolge van grootere verdiensten en de buitengewone omstandigheden door den oorlog, liet misbi-uik van alcoholische dranken bij vrouwen en kinderen sterk toegenomen is. Dit blijkt uit een bericht omtrent den arbeid van een ...

De Heraut
WlNCKEL.
612 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zweden. Een vorstelijk woord.De koning van Zweden heeft zijn volk op geroepen om op Zondag 26 Aug. een bcdeda^ te houden. Hij deed dit met de volgende woorden: > Dne jaren gingen voorbij sedert het Zwecdsche volk uitgenoodigd werd een boete-en bededag te ...

De Heraut
WlNCKEL.
1126 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Prof. Kaki herkozen. Bij de jongste vergadering van de Pruisische Algemeene Synode der Evangelische Kerk wekte de verkiezing van Prof. Kahl tot lid van het »Spruchcollegium" veel opzien, omdat deze hoogleeraar in de zaak van den predikant Jatho, die wegens duidelijk gebleken onrechtzinnigheid wer ...

De Heraut
WlNCKEL.
329 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Uit Tsingtau wordt gemeld, dat sedert dez Chineesche stad in handen der japanners gevallen is, de zendelingen geen vrijheid van beweging hebben, maar als gevangenen beschouwd worden. Een verzoek om voort te gaan gelijk men gewoon was, werd afgeslagen. Superintendent Boskamp heeft gedurende de bel ...

De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Brief van ee? i Duitsch sergeant. ... .sik verblijd mij altijd, als ik moeders handschrift zie. Maar lieve moeder, gij moogt de dingen niet verkeerd verstaan. Het is zeker waar dat liem die God in het hart heeft, niets kan deren, maar dit is naar de ziel bedoeld. Een kogel kan ons altijd treffen, ...

De Heraut
WlNCKEL.
338 woorden
van 8