GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In Engeland is i Januari van dit jaar de nieuwe drankwet in werking getreden. Over de uitwerking zegt de Christian World: De drankverkoopes beklagen zich o er het algemeen niet, al heeft de wet hunne verantwoordelijkheid zwaarder gemaakt. De rechtbanken hebben door de uitvoering der wet handen vol werk.

Inder beschonkene of hij die zijn zinnen niet meer meester is, of hij die zich in een herberg niet behoorlijk gedraagt, kan gevangen genomen worden. De waarden, of bezitters van vergunning, moeten bewijzen, dat zij en hunne onderhoorigen alles wat in hun vermogen was hebben aangewend, om dronkenschap in hun lokaal te verhoeden. De politie geeft aan de herbergiers lijsten waarop de namen van bekende drinkers staan. De menschen die men onder de geregelde drinkebroers rekenen kan, kunnen met geldboete gestraft worden, wanneer zij binnen de drie jaren na hunne veroordeeling trachten sterken drank te koopen. Hij die hun spiritualiën verschaft, krijgt een sterkere geldboete. Menschen die opzicht hebben over kinderen beneden de zeven jaar en in beschonken toestand aangetroffen worden, worden met geldboete en gevangenisstraf bedreigd. Wanneer een man of eene vrouw zich geregeld bedrinkt, if dit een voldoende grond voor echtscheiding. De overheid moet kennis dragen van het bestaan »an alle clubs, die jaarlijks omtrent hunne organisatie bericht aan de overheid moeten zenden. Dit is een welgemikte slag tegen de nachtsocieteilen, die gopend werden, wanneer de herbergen reeds gesloten waren.

De overheid heeft tot hiertoe de wet niet overal met dezelfde strengheid gehandha; afd. In de eerste week hebben onderscheidene mannen, meest arbeiders, de wet tegen hunne aan dronkenschap overgegeven vrouwen ingeroepen, en de rechtbank heeft in de echtscheiding bewilligd. Onder de klagers was ook een Baronet. Het is bekend dat onder de Engelsche vrouwen, ook onder die van voornamen stand, vele drankzuchtigen gevonden worden. Minder dikwijls hebben vrouwen de wet tegen hare mannen ingeroepen.

Thomas Holmes, de Londensche politie zendejing, een man van groote ervaring, beweert dat de wet, wanneer zij niet met voorzichtigheid toegepast wordt, door getrouwde mannen zal worden misbruikt om van hunne vrouwen af te komen. Een groot aantal bekende dronkaards zijn op de zwarte lijst geplaatst en door de politie tot hun groote verbazing opmerkzaam gemaakt op het gevaar dat zij loopen, wanneer zij in de volgende drie jaar m het bezit van bedwelmenden drank gevonden wor den. Onderscheidene vrouwen zijn reeds gestraft, wijl zij, dronken zijnde, kinderen begeleidden. In de wereld der dronkaards is een heilzame schriik gekomen en onderscheiden"^ menschen meenen opgemerkt te hebben dat het op Zaterdagavond in de steden veel stiller is dan vroeger het ge val was.

Een fabriek van afgodsbeelden in N.-Amerika. Een ondernemend fabrikant in N. Amerika heeft een fonkelnieuwe industrie in het leven geroepen. Deze fabrikant vervaardigt op groote schaal afgods beelden voor de Heidenen. Thans is een agent uit Korea in Amerika, om, daar de monsters afgoden door den Amerikaaan gefabriceerd, een goeden aftrek hadden gevonden, een groote bestelling te doen van een ruim assortiment afgodsbeelden, die volgens gegeven modellen moeten vervaardigd worden.

Een der Amerikaansche bladen voegt bij deze mededeeling de opmerking: ïde tijd komt nu misschien, dat Amerikaansche afgoden en Amerikaansche Nieuwe Testamenten in hetzelfde schip naar het verre Oosten zullen gezonden worden."

Gelijk wij mededeelden, hebben de Engelse'e methodisten een 20ste eeuw fonds gesticht en brachten ze daarvoor ƒ 12, 000, 000 sa^m. De Amerikaan sche Episcopaalsche methodisten brachten echter viermaal meer sa& m. De Engelsche methodisten kochten voor ongeveer vier en-een half millioen guldens het bekende uitspanningslokaal «Aquarium.' Men wil hier o.a. twee zalen bouwen, die respectievelijk 2500 en 1000 personen kunnen bevatten. Op den »inwijdingsdag" kwamen ongeveer 7000 personen uit alle deelen der stad samen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 april 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 april 1903

De Heraut | 4 Pagina's