GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Dat de beruchte

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dat de beruchte

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat de beruchte rede van den heer Ossendorp van den Nederlandschen Onderwijzersbond ook bij de voorstanders der Openbare School onrust heeft gewekt, is op zichzelf een verblijdend teeken.

Hoe meer toch de oogen opengaan voor het gevaar, dat in de Neutrale School voor ons nationale leven schuilt, hoe liever het ons wesen zal.

De Neutrale School, waar de onderwijzers »uit liefde voor het kind" weigeren het met eenig religieus of staatkundig dogma lastig te vallen, kweekt een geslacht, dat rijp is voor ongeloof en socialisme. Vandaar, dat de vraag wel moet opkomen bij ieder, die nog aan het Christelijk geloof vasthoudt en eerbied voor het gezag wil aankweeken ook bij het opkomend geslacht, of de bestaande toestand niet veranderd worden moet.

Dat men nu zelfs van liberale zijde steeds meer stemmen hoort opgaan, die er op aandringen met het neutraliteitsprinciep te breken en op de Openbare School de religie weer in eere te herstellen en voor trouw aan het Koningschap te ijveren, kan daarom als „teeken des tijds" gewaardeerd.

Toch verblijdt het ons, dat heel de Christelijke pers schier eenstemmig verklaard heeft, dat het thans voor zulk een poging om de Openbare School weer te kerstenen, te laat was.

Man kan de historie van een halve eeuw niet ongedaan maken.

De geest van het openbaar onderwijs laat zich niet door een Staatswet omzetten. Wat zou het baten of de Overheid al gelastte, dat op alle Openbare Scholen weer de Bijbel moest worden ingevoerd.'' Zou het onderwijs metterdaad weer een Christelijk karakter dragen, dan zou op elke Openbare School ook gezorgd moeten worden voor een Christelijk onderwijzerspersoneel. Stel nu, dat de 0/erheid begon met alle onderwijzers te ontslaan, die niet in deze richting wilden meewerken, waar zou ze de onderwijzers vandaan halen om de vacante plaatsen te bezetten? Ze zou het alleen kunnen doen door onze Christelijke scholen van onderwijzers te berooven, en daarmee zou de vrije school ten doode zijn opgeschreven. Al de kracht en energie, die ons christenvolk ontwikkeld heeft in de stichting en instandhouding der Vrije School, zou te vergeefsch zijn geweest.

Er is daarom in deze impasse maar één uitweg.

Dat de Staat steeds meer zich van het gebied der School terugtrekt en de School aan de ouders terug geeft.

De Vrije School moet ook door de 0> ^erheid zoo gesteund en geholpen worden, dat de Staatsschool overbodig wordt. Daarin alleen ligt de oplossing. Een oplossing waardoor aan niemands overtuiging geweld wordt aangedaan. Want alle ouders kunnen dan de school inrichten, naar zij meenen, dat dit in het belang van het kind is.

Thans staan we voor den onmogelijken toestand, dat een Christelijke regeering officieel een school in stand houdt, onderwijzers benoemen laat en schoolopzieners aanstelt, die lijnrecht tegen onze Christelijke beginselen ingaan.

Laat de fictie los, dat de Staat voor het onderwijs te zorgen heeft en geef de School aan de ouders terug, en al het gewrongene en onhoudbare van den tegenwoordigen toestand verdwijnt vanzelf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 februari 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Dat de beruchte

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 februari 1910

De Heraut | 4 Pagina's