GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De belijdenisquaestie in de Hervormde Kerk.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De belijdenisquaestie in de Hervormde Kerk.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Naar aanleiding van de verschillende belijdenisquaesties, zooals met name de proponentsformule en de vragen bij de belijdenis des geloofs te doen, die op de laatste S> -node der Hervormde Kerk weer aan de orde waren gesteld, heeft deze Synode besloten, door haar Synodale Commissie op 16 April een vergadering te laten saamroepen van. afgevaardigden van alle classicale vergaderingen ; een zestal sprekers van verschillende richtingen zullen worden uitgenoodigd om deze vraagstukken elk van hun standpunt toe te lichten. Of deze vergadering ook besluiten zal mogen nemen, zij het dan al in deri vorm van moties, schijnt nog niet uitgemaakt te wezen. Hoofddoel is echter wel, dat de verschillende richtingen zich zouden kunnen uitspreken, of, en zoo ja in welken zin, zij wijziging verlangen.

Zooals thans.uit de discussies, in de pers gevoerd, reeds blijkt, heeft men drie richtingen: links de modernen, die eiken band aan de belijdenis willen wegnemen uit de reglementen en aan ieders subjectieve willekeur willen overlaten wat hij gelooven en belijden wil; rechts de Gereformeerden, die de dubbelzinnige termen uit dq reglementen willen verwij deren, waarachter nu de modernen zich verschuilen kunnen; en in het midden de breede groep van de ethischen en halfslachtigen, die alles bij het oude willen laten, omdat elke wijziging op een scheuring zal uitloopen.

Dr. Kromsigt wekt de Gereformeerden in de Hervormde Kerk sterk op om aan deze samenkomst deel te nemen, ten einde daar voor het recht der belijdenis op te komen en voo'ral bij een eventueele stem ming over een motie het spel niet in handen der modernen te laten.

Ook naar ons oordeel, al staan we bui ten het s}-nodale genootschap, is het plicht en roeping der Gereformeerden in de Hervormde Kerk, om te getiiis; en. De thans gevoerde strijd om de belijdenis raakt metterdaad het hart der quaestie, en we zien dankbaar dat deze strijd, en niet die over de reorganisatie, meer in het midden punt is komen-te staan.

Maar eenige illusie, dat deze samenkomst tot resultaat zal hebben, dat de Synode tot een beslissing in deze zaak zal komen, maken we ons niet. De Kerkelijke Courant heeft onlangs, en terecht, opgemerkt, dat een doorvoeren van het streng-confessioneele beginsel onmogelijk zal blijken door de machtige strooming der vrijzinnigen, die de vrijheid niet zal willen prijsgeven, terwijl ook het geheel opheffen van alle bindende •bepalingen, het schrappen van alles in de reglementen wat nog aan de vroegere leertucht herinnert, eene onmogelijkheid zal blijken door den tegenstand der rechtzinnigen. Uit elkaar gaan, de Kerk doen uiteenspatten in een vrijzinnig en een rechtzinnig deel, zal naar haar meening al even onmogelijk blijken, al ware het alleen maar door de finantieele moeilijkheden, die daaruit zouden voortkomen. En waar noch links noch rechts overwinnen of uitdrijven kan, verwacht ze, dat de bemiddelende strooming wel zal zegevieren en de^ zaak^.in status quo zal blijven.

Ook wij vreezen dit.

Noch de modernen noch de Gereformeerden zijn sterk genoeg om hun zin door te zetten, 't Zal daarom wel bij 't oude blijven. En toch zijn we dankbaar, dat de strijd niet wordt opgegeven door onze Gereformeerde broeders. Al zal het niet baten om de Synode tot een beslissenden stap te bewegen, de conscientiën zullen er door wakker geschud worden en de onhoudbaarheid van den toestand zal er beter door worden ingezien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 maart 1914

De Heraut | 4 Pagina's

De belijdenisquaestie in de Hervormde Kerk.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 maart 1914

De Heraut | 4 Pagina's