GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1914-03-08
De Heraut
Gevraagde Boeken

Gevraagde Boeken

Gevraagde Boekentegen achterstaande prijzen. ERSKINE, Al de werken f 8.—. RIEHM. Bijb. woordenboek. . . . » 8.—. Dr. A. KUYPER, Pro Rege, . . . » 6.—., Dagen van goede boodschap, . » 3.— , Het werk v. d. H. Geest, . . » 4.— DACHSEL, Bijbel van Lingen, . . . » 25.—. LANGE, Bibelwerk ...

De Heraut
58 woorden
KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.Eerstvolgende Afvaarten naar: PERNAMBUCO, BAHIA, RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO en BUENOS-AYRES.Vertrek vanSTOOMSCHIP.Amsterdam.Dover.Boulognes/M.La Coruna.Vigo.Leixoés.Lissabon. ...

De Heraut
107 woorden
Een broeder,

Een broeder,

Een broeder, weduwnaar, lichamelijk bezocht, zijn dochtertje in het ziekenhuis. Wie helpt hem, voor doodarm worden ? De arravoogdij wil niet, de diakonie kan niet. Noodig is er ƒ300. Wilt ge weldoen? Nu kunt ge. Help spoedig om Christus wil.Rottevalle (Fr.).H. DIJKSTRA, hoofd ...

De Heraut
84 woorden
AlgemeeneTelephoon-Maatschappij,

AlgemeeneTelephoon-Maatschappij,

UITTREKSELUIT DE AHESTEN OVERKERKTELEPHONENderAlgemeeneTelephoon-Maatschappij, voorheen RIBBINK VAN BORK & Co., Keizersgracht 60 - Amsterdam.„Alles met elkaar genomen, de inrichting is niet hinderlijk, 't overtollige zoo goed als onzichtbaar en de har ...

De Heraut
58 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden verscheen bij J. POTHOVEN te A y^^wv^ ; Verzet de oude palen niet, Een ernstig woord naar aanleiding van de uittredingvan Ds. W. DEN HENGST te Veenendaal, door Ds. J. OFFRINGA, Geref. Pred. te Westbroek. Uitgegeven met voorkennis en toestemming van de clas ...

De Heraut
63 woorden
Rheumatiek Remedie

Rheumatiek Remedie

Neêrlands roem!Het is bewezen datPlieumatieJcPemediehet eenigst afdoend geneesmiddel is voor jicht èn rheumatiek (hoe verouderd ook). Wij worden schier overladen met v r ijwilUge dankbetuigingen uit alle oorden des lands. Zij liggen voor ieder ter inzage en afdrukken worden o ...

De Heraut
108 woorden
R. HUSEN

R. HUSEN

Van den Heer G. M. KLEMKERK te Hilversum namen wij over een klein aantal ex. vanR. HUSENGeschiedenis des Vaderlands2 deelen. (Prijs oorspronkelijk ƒ5.50)Deze laatste exemplaren van dit goede werk stellen wij verkrijgbaar ad ƒ!.— ingenaaid, ƒ1.90 gebonden.Na ontv ...

De Heraut
46 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: door Ds. J. H. Binnema te Arum f 26.50; door Ds. G. de Walle te Koudum ƒ 37.50; door door den heer J. F. P. Weinssen ƒ18; door den heer A. W. de Leeuw te Schoonrewoerd f 0.50; door den heer J. ...

De Heraut
353 woorden
Te Koop „stemmen des Tifds”

Te Koop „stemmen des Tifds”

Te Koop „stemmen des Tifds"Ie Jaargang; in twee half-lederen banden. Elk eel afzonderlijk ƒ4.—. Beide deelen /7.—. ...

De Heraut
16 woorden
ONMISBAAR

ONMISBAAR

ONMISBAARvoor hen, die de Bljbeische Geschiedenis hebben te onderwijzen, is hetHandboek voor de Beoefening der Bijb. Geschiedenisvan E. STOCK e.a.bewerkt doorDs. W. B. RENKEMA.Prijs per deel, in degelijken, netten band ƒ 3.—.^gtT" De tweede druk is ...

De Heraut
62 woorden
van 4