GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Gezindheid.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerde Gezindheid.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gereformeerde Kerken.

BEROEPEN : Houwerzijl (Gr.), S. van Leeuwen, te Oostermeer (Fr.). — Paesens ca., U. Ubbens, te Enumatil (Gr.). — Garrelsweer (Gr.), A. J. de Boer, te Grijpskerk (Gr.). — Amsterdam (vacwijlen Ds. L. Neijens), - F. C. Meijster, te Rotterdam. — Giessen—Oudekerk, Nieuwkerk en Peursum, G. R. Kuiper, te Schoondijke. — Genderen (N.-Br.), K. Schilder, cand. te Kampen. — Johs. Kwak, te Keerde.

AANGENOMEN : Engwierum (Fr.), J. Gootjes, cand. te Dirkshorn. — Dokkum (A), B. van der Werff, te Harlingen.

BEDANKT : Ter Aar, F. W. H. Bramer, te Heinkenszand. — Langerak b/z. De Lek, W Weenei-, te Oudega (Wijmbr.). — Gaastmeer, Molenaarsgraaf—Brandwijk en Oldeboorn, J. Gootjes, cand. te Dirkshorn. — Oud-Loosdrecht, G. H. de Jonge, te Scharnegoutum.

Smilde. De Kerk Smilde (B) hoopt D. V. Donderdag 12 Maart a.s. den dag te herdenken, waarop aldaar vöör 25 jaren de reformatie werd ter hand genomen. De gemeente hoopt des avonds dezen gedenkdag in eene huishoudelijke bijeenkomst feestelijk te vieren. In eene, hieraan voorafgaande openbare vergadering, te 6 ure aanvangende, zal Ds. J. J. Miedema, van Groningen (B), als feestredenaar optreden.

Wieringen. Den 18den Febr. was het voor onze gemeente een blijde ure. Nu bijna twee jaren na haar institueering mocht ze 's avonds een nieuw kerkgebouw in gebruik nemen, waarbij voor de gemeente zou optreden Ds. C. Stadig van Den Helder, maar die door plotselinge ongesteldheid verhinderd, vervangen werd door Ds. J. C. Dagevos van Texel (Oosterend).

. Wel zijn onze krachten klein, maar de Hecre heeft veler hart geneigd ons te steunen. Zoowel den kerken als particulieren personen voor dien steun nogmaals onze hartelijke dank. Dat ook het Godsrijk moge uitbreiden op dit eiland en er Godsvrucht moge heerschen, is onze bede en wensch.

Varsse7ield. Den derden Maart was het voor de gemeente alhier een blijde dag. Haar geliefde leeraar mocht herdenken dat hij voor 25 jaar het ambt van herder en leeraar aanvaardde. De gemeente was in grooten getale saamgekomen om met den leeraar de weldaden des Heeren te gedenken, gedurende dat tijdperk geschonken. De jubilaris beklom 's middags om half twee den kansel en hield een gedachtenisrede naar aanleiding van 1 Joh. 3 : 14: Wij weten dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben». Spr. stond achtereenvolgens stil bij, het karakter, den grond en de vrucht van deze zekerheid, en deelde daarna eenige bijzonderheden mede uit zijn persoonlijk leven. Voorts ging spreker na de leiding Gods in die 25 jaren te Stroobos, Andijk en nu ruim 12 jaar te Varsseveld.

Na een korte pauze kwam de gemeente wederom samen. Door éen deputatie uit den kerkeraad werd de jubilaris van zijn woning afgehaald en bij het binnentreden in het kerkgebouw staande toegezongen Ps. 134 : 3. Een der ouderlingen wenschte den jubilaris geluk en bood namens de gemeente als stoffelijk blijk van waardeering een eikenhouten boekenkast aan met een enveloppe. Ds. v. d. Sluis dankte zichtbaar geroerd, zich en zijn werk in de voorbede der gemeente aanbevelend. Vervolgens spraken afgevaardigden van Stroobos en Andijk, die deden uitkomen dat Ds. v. d. Sluis in de harten zijner vroegere gemeenteleden nog voortleeft, en afgevaardigden van de zusterkerken Vorden, Lochem en Zutphen. Ds. J. Gommer van Aalten, sprak namens de classis Zutphen en daarna voerden nog het woord de predikanten J. Krüger van Silvolde, S. Doornbos te Doetinchem en de heeren Geldermans en J. te Ronde. Ds. Dorp ging voor in dankgebed.

Staande werd den jubilaris nog toegezongen Ps. 121 : 4.

Nederlandsch Hervormde Kerk.

BEROEPEN : Pietersbierum J. F. van Dobben, te Wirdum. — Termunten en Borgsweer, J. A. J. Wentink, te Geesteren (Geld.).

AANGENOMEN : Ede (2e predikantspi.), J. A. van Boven, te Barneveld. — Zegveld (bij Woerden). A. H. J. G. van Voorthuizen, te Ameide a/d. Lek. — Nijehaske ca. (toez.), H, W. te Winkel, te d Haulerwijk. — St. Pancras, C. Vlasblom, te Woudsend (Fr.).

BEDANKT : Wilnis, B. J. Werther, te Otterloo. — Koudum, G. Bolkestein, te Steenwijk. — Bennebroek, J. L. Pierson, te Groningen. — Klundert, I. Voorsteegh, te Waardenburg en Neerrijnen. — Breedevoort (toez.), W. Coenraad, te Wehl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 maart 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerde Gezindheid.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 maart 1914

De Heraut | 4 Pagina's