GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd

De classis Zutphen, bijgestaan [door provinciale deputaten, heeft, in haar vergadering van 19 Nov. j.l., den heer A. Jansens, voorheen predikant bij de Chr. Geref. Gemeente te Aalten, onderzocht in de kennis der Gereforeerde Leer en Kerkregeering.

Met gemeene toestemming heeft zij dezen h roeder toegelaten tot den Dienst des Woords w n der Sacramenten, en tevens hem beroepbaar G erklaard in de Gereformeerde Kerken. v

Namens de classis voornoemd:

J. N. LINDEBOOM, scriba. u

Classis Almkerk.

Vergadering D.V. 17 Dec. te Nieuwendij k. Punten voor het agendum in te zenden vóór Dec.

amens de roepende kerk van Werkendam (A): G

H. W. KNOL, scriba.

Buitengewone vergadering van de cl. Schiedam, gehouden 24 Oct. 1914. i d b

1. Ds. van Haeringen opent namens de roepende Kerk van Hoek van Holland de vergadering. h w

2. De dienaren Vonk en Van Anken zien de credentiebrieven na, waaruit blijkt, dat alle kerken . regelmatig zijn vertegenwoordigd.

3. In 't moderamen nemen zitting: Ds. Koster, praeses; Ds. Jonkers, assessor; Ds. Felderhof, scriba; terwijl Ds. v. Anken bij ontstentenis van Ds. Berends 't adjunct-scribaat waarneemt. l z

4. Alsnu wordt aangevangen met het praeparatoir-examen van den candidaat M. Post, van Vlaardingen ; na het voordragen van een gedeelte van zijn preekvoorstel over 1 Kor. 2 : 12 geschiedt 't onderzoek in exegese O. T. door Ds. Jonkers; exegese N. T. door Ds. Goris; dogmatiek door Ds. Hagenbeek. Met eenparigheid van stemmen wordt de examinandus toegelaten om te staan naar den Dienst des Woords.

5. Naar aanleiding van de aanteekening op het attest van den kerkeraad van Amsterdam, dat de examinandus schuldig staat aan overtreding van het preekverbod, wordt het leedwezen der classe betuigd en de candidaat Post ernstig vermaand. Straks wordt hem de bewuste acte overhandigd en de zegenbede uit Ps. 134 toegezongen.

6. Na dankzegging door Ds. Koster is de classis gescheiden.

Voor de classis:

K. V. ANKEN, h. t. adj.-scriba.

Pernis, 28 Oct. 1914.

Classis Amersfoort.

Kort verslag van de vergadering der cl. Amersfoort, gehouden 6 Oct. 1914.

Art. 1. De vergadering wordt op gebruikelijke wijze door den voorzitter geopend.

Art. 2. Nadat de credentiebrieven zijn nagezien, wordt het moderamen aldus geconstitueerd: Ds. de Jager, praeses; Ds. Munnik, scriba; Ds. de Jonge, assessor.

Art. 3. De notulen worden gelezen en vastgesteld.

Art. 4. Naar de instuctie van Bunschoten B wordt met algemeene stemmen het voorstel aangenomen: De classis Amersfoort der Geref. Kerken wende zich tot de Generale Synode der Geref. Kerken, om adhaésie te betuigen aan het voorstel der Geref. Kerk van Amsterdam, dat zij als kerken van Christus in den nood dezer tijden een publiek woord van getuigenis en vermaning tot de Christenvolken in Europa doen uitgaan en andere Christelijke kerken in de wereld opwekken, ook hunnerzijds als Christelijke kerken een woord tot de volken te doen hooren.

Art. 5. Collecten worden geïnd.

Art. 6. Rondvraag art. 41. Enkele kerken ontvangen advies in tuchtzaken.

Art. 7. Vacaturebeurten worden geregeld: Renswoude: Ds. van Arkel, Ds. de Jager. Maartensdijk : Ds. de Jonge, Ds. KnoU. Veenendeel: Ds. Teerink, Ds. Meynen, Ds. OfFringa. Oud-Loosdrecht: Ds. Donner, Ds. Munnik.

Art. 8. Roepende kerk voor de volgende vergadering is Westbroek. Deze vergadering zal worden gehouden D.V. den eersten Dinsdag in Januari. Ds. Knoll zal voorzitter zijn.

Art. 9. Na de rondvraag eindigt de assessor met dankzegging, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Namens de classis:

Ds. DE JONGE, assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1914

De Heraut | 4 Pagina's

Bladeren