GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

•Vrye Universiteit.

Men schrijft ons: Het Comité voor de V. U. 'mag zich ook in de IJsselstreek verheugen in bij den aanvang geslaagden arbeid. Dank zij velerlei correspondentie, kon worden vastgesteld, dat D. V. op Donderdag 27 Januari 1916 een Universiteitsdag te Dieren zal worden gehouden.

Plaats van samenkomst is de Geref. Kerk. Sprekers zijn:

's middags ± 3 uur: Prof. Dr. F. W. GROSHEIDE V. Amsterdam,

's avonds ± 6 uur: Prof. Dr. J. RIDDERBOS V. Kampen.

Uit 't feit, dat ook een Hoogleeraar van onze Theol. School zich beschikbaar stelde, blijkt wel, dat deze bijeenkomsten niet bedoelen eenige verwijdering te brengen op kerkelijk gebied, ten opzichte van onze beide Opleidingsscholen; maar eenvoudig verlevendiging van de belangstelling in ons Hooger Ondenoijs op Geref. grondslag, zooals dat aan de V. Ü. tot ontwikkeling kwam. Alle man van Geref. beginsel is op die vergaderingen van harte welkom, 's Middags is er gelegenheid om vragen te stellen; 's avonds draagt de bijeenkomst 't karakter van een bidstond.

Terstond na dezen Universiteitsdag zal de actie in de plaatseUjke Comité's worden ter hand genomen. Met 't oog daarop werden locaalcomité's jiangewezen voor Dieren, Doesburg, Doetinchem, Zutphen, Brummen, Apeldoorn, EUecom, de Steeg en Vclp, terwijl mede beproefd zal worden te arbeiden in Vorden, Voorst en Geesteren.

Een volle kerk toone, dat ook in Gelderland de harten warm kloppen voor ons Geref. H. O.! Gods zegen krone ook dezen arbeid, onder biddend opzien tot Hem ondernomen! De vrucht worde geplukt door de V. Ui; en in deze Stichting door gansch ons Geref. Nederland; tot eere van Hem, in Wiens naam immers onze Geref. Hoogeschool werd opgericht.

Classis Dordrecht.

Punten voor de agenda der Februari-vergadering worden ten spoedigste ingewacht bij den eerst-ondergeteekende.

Namens den Raad der roepende kerk

Ds. J. E. VONKENBERG, voorz.

A. 'SABTTEN, scrib».

Zwijndrecht., 10 Januari 1916.

Classe Brielie.

De Kcrkeraad der Gereformeerde Kerk van Hellevoetsluis bericht, dat de Classe Brielie D. V. vergaderen zal op Woensdag 2 Februari te Middelharnis, ten 9.30 v.m.

Punten voor het agendum worden voor 25 Januari bij den scriba ingewacht.

A. KOLLAARD, praeses.

P. PRINS, scriba.

Art. U en 13.

Aanvragen voor bovenstaande in Zuid-Holl.. Z. G. worden ingewacht voor 1 Maart e. k. bij

Ds. M. H. K. MOL.

Zwartewaal., 11 Januari '16.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 januari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 januari 1916

De Heraut | 4 Pagina's