GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
P. PRINS
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

•Vrye Universiteit.Men schrijft ons: Het Comité voor de V. U. 'mag zich ook in de IJsselstreek verheugen in bij den aanvang geslaagden arbeid. Dank zij velerlei correspondentie, kon worden vastgesteld, dat D. V. op Donderdag 27 Januari 1916 een Universiteitsdag te Dieren zal worden gehoude ...

16 januari 1916
De Heraut
Ds. J. E. VONKENBERG
A. VETTEN
A. KOLLAARD
P. PRINS
Ds. M. H. K. MOL.
362 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Dordrecht. Classe Dordrecht. De kerkeraad der Geref. kerk te SUedrecht bericht, dat de classe Dordrecht D.V. vergaderen zal te Dordrecht op Donderdag 11 November a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór of op Zaterdag ...

17 oktober 1915
De Heraut
J. BRUIGOM
praeses.
A. F. VAN NEUTEGEM
scriba.
C. LiON CACHET
A. KOLLAARD
P. PRINS
J. G. KUNST.
874 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Evangelisatie-arbeid van de Geref. Kerken in N.-Brabant en Limburg.De deputaten der Particuliere Synode van N.-Brabant en Limburg hebben de eer mede te deelen, dat, inplaats van den Ed. Achtb. heer A. C. van Drimmelen te Klundert, die op zijn herhaald verzoek eervol is ontslagen en tot Eer ...

25 juli 1915
De Heraut
L. G. GORIS
Scriba.
A. KoLLAARD
Voorz.
P. PRINS
Secr.
Ds. J. VISSER
prases.
T. GERBER.
IJsel.
P. JUKKENEKKE J.PZN.
H. DE BRUIJN
scriba II
2076 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De roepende kerk van Hellevoetsluis bericht, dat de classis Brielle op 3 Febr. te Middelharnis wordt bijeengeroepen.Stukken voor behandeling worden vóór 27 Jan. bij den laatst ondergeteekende ingewacht.A. KOLLAARD, //"(? : ««, P. PRINS, scriba.Mellevoctsluis, 12 Jan. 1915. ...

17 januari 1915
De Heraut
P. PRINS
A. KOLLAARD
W. SLIEP
212 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad bericht als roepende kerk, dat D.V. de classis Brielle op Woensdag S Aug. zal gehouden worden.Punten voor het agendum worden vóór 20 Juli ingewacht.A. KoLLAARD, praeses.P. PRINS, scriba.Hellevoetsluis, 13 Juli 1914.Verslag van d: : vergadering der - ...

19 juli 1914
De Heraut
A. KOLLAARD
P. PRINS
J. J. BERENDS.
1289 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref kerk te Grijpskerke, Zeeland, bericht bij deze aan heeren collectanten, dat zij, om met gewenscht gevolg te kunnen werken in de gemeente, zich vier weken te voren met een schriftelijk verzoek hebben te wenden tot den kerkeraad, die over iedere aanvrage zal beslissen. ...

5 april 1914
De Heraut
Ds. J. J. KOOPMANS
A. GESCHIERE
Ds. H. MEIJER
A. S. ENTINGH
P. PRINS
G. W. H. ESSELINK
698 woorden