Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Leestafel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel.

5 minuten leestijd

1. VAN CHRISTELIJKE SCHEURKALENDERS.

Wel wat laat door mijn zes-weken lang schrijven over RULLMANN'S Dr. RUTGERS, maar omdat wij nog 'n paar weken vóór oudejaar hebben, , nog niet te laat.

Voor de hand weggenomen uit het stapeltje dat op mijn leestafel ligt, krijg ik het eerst te pakken denGEiLi-usTREERDECHRisTELrjKEScHEUR-KJLLENDER VaU J. N. VOORHOEVE, DEN HAAG. Op het schild heeft de kunstschilder S. v. D. SCHAAP in beeld gebracht de voorstelhng van schapen zonder herder, grazende in de nabijheid van een beekje, bestraald door het licht van Boven. Daaronder het Schriftwoord Ezechigl 34:15: k zal Mijn schapen weiden. Aan de voorzijde der blaadjes datum, tekst ~eu aanwijzing van een hoofdstuk voor 's morgens en 's avonds, aan de achterzijde verhalen. Ik mis hier bij den tekst 'n zooal niet verklarend, dan toch toepasselijk woordje, doch wie dat nu geen gemis vindt, zal dit juist een deugd achten. De Uitgever slaagde er in, wat de esthetische waarde van dezen kalender verhoogt, twaalf tekstkaarten te laten maken, naar bekende kunstplaten. De jonge jeugd zal er ook PRIJS­ RAADSELS in vinden en er is ook een mooi PREMIEBOEK: ij VADERS JONSEN doorW.ScHippERs.

Tweede greep, en dan krijg ik den CHRISTELIJKE ScHEURKALENDER, MARANATHA, bewerkt door Ds. J. J. KNAP CZN. en Dr. J. C. Dp MOOR. Uitgave van J. H. KOK te KAMPEN.

Het Schild biedt boven het blok de beelding van de elf discipelen op den Olijfberg na Jezus' opvaren. De warme kleuren hunner Oostersche kleeren doen goed tegen de witte kleeden der twee engelen. Jammer dat de eene engel te veel van de traditioneele Christus-figuur heeft. De voorzijde der blaadjes datum, tekst mèt een toepasselijk woordje en opgave van twee Schriftstukken. De achterzijde heeft treffende verhaaltjes.

Door gelukkige samenwerking van twee on-^ verdacht gereformeerde predikanten, op een gebied waar saamwerking^ bij verschil in reformatorisch inzicht toch zeker wèl is geoorloofd, is een goed stuk werk tot stand gekomen.

Derde greep de MARTHA KALENDER. Donker schild, waarop uit het bijkans zwart milieu van den Tempel, de lichtere mensch-figuren zich voor het turend oog losmaken en dan zich toonen als SIMEON zegenende het jEzus-kindeke. Mooi artistiek werk. In het Blok vóór op de blaadjes tekst, stichtelijke uitleg en' datum, achter christelijke verhaaltjes. Deze kalender wordt uitgegeven door J. M. BREDEÉ'S Boekhandel en Uitgevers Mij. te Rotterdam en wel ten voordeele van de MARTHASTICHTING te ALFEN a. d. Rijn. Wie hem dus koopt, steunt daarmee ook een» christelijk-philantropische inrichting.

Vierde greep, de Kalender van het GEREFOR­ MEERDE TKACTAATGENOOTSCHAP „FILIPPUS", uitgave der Firma F. P. D. HUY, MIDDELBURG.

Zijn schild, geslaagde kopie van een Engelsche plaat, brengt het , , Aan de rivieren van Babel daar zaten wij" uit Ps. 137: I—S, op voortreffelijke wijze in beeld. De bonte kleeding, de lichaamshouding en de expressie van de gezichten van wie hun JERUSALEM niet kunnen vergeten, de 'omlijsting met exotische planten aan Babels rivieren, het is alles even mooi. En wat zoo vóór ais achter de blaadjes staat te lezen, biedt voor eiken dag korte maar opbouwende lectuur. In het begin van de Januari-maand vindt men een opwekkend woord vau Mr. M. v. D. VEGTE te ZWOLLE, Penningmeester van FILIPPUS, om lid te worden en leden te winnen voor FILIPPUS en daardoor Medearbeider te zijn in het werk der Evangelisatie door middel van Tractaatverspreiding. Voor opgave van nieuwe leden houdt hij zich aanbevolen.

Laatste greep, de Chr. Scheurkalender ran OOSTERBAAN EN LE COINTRE te GOES met een bloemrijk, wat druk, maar toch wel aandoend Schild, waarop ook het voor 'n Christen zoo troostrijk Schriftwoord uit Luk. VIII:50: rees niet, maar geloof alleenlijk. Ook hier aan. den voorkant welgekozen teksten met een hartelijk woordje er bij, en aan den anderen kant lezenswaardige stukjes. Een laatste greep. LA RIVIÈRE BN VOORHOEVE Zwolle, Jeugdkalender.

Fraai schild. In lichtdrukkleuren naar een oorspronkelijke schilderij. De inhoud met zijn aardige versjes, leuke verhaaltjes en goede teekeningetjes, doet dezen kalender wel niet onder de rubriek „Christelijke Scheurkalender" vallen, maar de naam van de Firma die hem uitgeeft, biedt waarborg, dat er toch in kwam niets onchristelijks. Dat hij „een dagelijksche vreugd zal geven aan onze kleinen en aan hen die er hun uit voorlezen", ben ik met wie het beweerde, goed eens. Hij biedt bovendien het heel-eigene, dat hij d> e belangstelling voor ons mooie Indië opwekt en levendig houdt.

KINDERLECTUUR.

Van drie Firma's ontvingen wij een aantal boekjes voor kleine-en ook groote kinderen. Boekjes, bijzonder geschikt ter verdeeling op Zondagsscholen of als geschenk in het gezin bij het Kerstfeest.

Van de Firma G. F. CALLENBACH te NIJKERK, o.m. de nog altijd gezochte werkjes van E. GERDES HET GEHEIM VAN DEN GEUS en DE ZOON VAN DEN BEZEMBINDER. Verder in stevige bandjes met mooie plaatjes, boekjes vAn GESINA INGWERSEN, JOHANNA, - en ook van A. C. v. d. Mast, A. J. Hoogenbirk, terwijl het bekende JESSICA'S EERSTE GEBED in deze uitgave is opgenomen. Niet gebonden, slechts ingenaaid, maar met de plaatjes er op toch ook wel sierlijke boekjes van HOOGENBIRK, ALETTA HOOG en J. C. LUITINGH, GERDES en de LIEFDE zijn er ook niet in vergeten. Dan Zesde bloemlezing uit de KERSTLIEDEREN door D, v. WIJCK.

De uitgever H. TEN BEINK, te Arnhem, zond eveneens aanbevelenswaardige gebonden en ingenaaide, prettig uitziende boekjes van LOUISE L., van A. L. Gerritsen, G. SCHRIJVER, J. F. L. DE LIEFDE, T. BOKMA, J. M. WESTEKBRINK— WIRTZ.

En van den uitgever J. N. VOORHOEVE kregen wij uit zijn derde Serie: Roepstemmen 8 heel kleine, maar bijzonder lieve boekjes, als om slechts enkele te noemen: WAT DE LIEFDE VERMAG, DE WEG TEN LEVEN. DE HECHTE TIJD.

G. m

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

Leestafel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 december 1918

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken