GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor de verweesde kinderen in de Balten. De predikant Ilgenstein uit Düsseldorf deed in de Duitsche bladen een oproeping voor weezen uit de Baltische provinciën. Nadat de Duitsche troepen Baltenland hadden verlaten, kwamen de Bolsjewiki en woedden onder de achtergebleven Duitschers als beesten. Velen werden vermoord. Anderen naar het binnenland van Rusland weggesleept. Hunne kinderen, in een gelukkig tehuis geboren, zijn verlaten. Het zijn voor het grootste deel kinderen uit ambtenaars en predikantsgezinnen, of voortgesproten uit den geleerden en adelijken stand. Bijv. 3 kinderen van predikant B., 13, 12 en 7 jaar oud. Met zes andere predikanten was de vader in de gevanenis, tot de Baltische landweer tot bevrijding der evangenen oprukte. Vóór dat de bevrijders aanekomen waren, hadden de Bolsjewiki de zeven redikanten doodgeschoten. Zes kinderen van N., egoed man; de vader werd door de, Bolsjewiki doodgeschoten, de moeder weggesleept. Vier kineren van den dagbladredacteur Br., de vader wam gedurende de heerschappij der Bolsjewiki m, de moeder is, zonder van geldmiddelen voorien te zijn, gevlucht. Twee kinderen van den preikant B., 13 en 14 jaar oud, beide ouders leven og, maar zij zijn zonder eenig middel van bestaan. wee kinderen van C, 11 en 14 jaar oud; de ader was ambtenaar van de stad Riga, de moeder s, zonder van geld voorzien te zijn, gevlucht. Twee inderen van S., 11 en 9 jaar oud, de ouders weren door de Bolsjewiki vermoord. Een zoon van en predikant Sch., de vader werd door de Bolsewiki doodgeschoten; de moeder in het binnenand van Rusland De twee voogden, eveneens redikanten, zijn door de revolutionairen doodgechoten. Wie wat voor deze kinderen offeren wil, an zijn gaven zenden aan pastor Ilgenstein te Duseldoifï, van der Werfifstraat 2.

De Bijbel en de hygiene. De heer James Contlie, en bekend Engelsch geneesheer en specialiteit in ropische geneeskunde, hield een redevoering waarin ewaagd werd van hetgeen de gezondheidsleer te anken heeft aan de wetten van Mozes. Hij merkte aarbij het volgende op;

»Zes en twintig jaar geleden, toen ik doctor was e Hongkong, was er een liesgezwellen-epidemi Vele doctoren zochten naar de oorzaak van deze plaag. Een predikant kwam tot hem en noodigde hem uit 1 Sam. 6:4-6 te lezen, waarin beschreven is hoe vijf gouden spenen en drie gouden muizen (ratten) geofferd werden aan den God van Israël. »Dat is de oorzaak van de plaag, die ratten", sprak de predikant, en op deze aanwijzing gingen de medische autoriteiten aan het werk. Ue tropische geneeskunde kwam eerst 20 jaar geleden te hulp, maar als wij onzen Bijbel geraadpleegd hadden zouden wij er al lang te voren alles van geweten hebben. De wetenschappelijke onderzoekers dezer dagen, met hunne microscopen en handboeken, moeten den ouden wetgever gelijk geven. Tot hiertoe hebben wij getracht, de ziekte te genezen inplaats, gelijk Mozes deed, die te voorkomen."

Een nieuwe Messias ? In de Bayer. Staatsanzeiger No. 8 richt zich een nieuwe Messias, öie zich Hauszler noemt en in Bönnigheim (Württemberg) woont, tot de ; jmenschheid" en noodigt allen uit, die in hem zien Hem *die komen zou", op 27 Jan. te 61/2 ure in de feestzaal der Liederhall te Stuttgart, aan zijn voeten te gaan zitten. Hij zegt: »Ik breng u geen religie, ik breng u alleen datgene, wat ik zelf ben. Ik ben de waarheid en de daad en de weg, het leven en de opstanding en de nieuwe tijd. Ik ben ook de alpha en de omega, het begin en het einde", enz. Is het Godslastering die in deze woorden uitgesproken wordt ? Of zijn zij een openbaring van geesteskrankheid ?

De entree voor de Messiasvoordracht kostte 2, 10, 30, 50 Mark; dat is nu niet bepaald goedkoop. Maar als het doel van het optreden van Hauszler niet is om met het heilige te spotten, dan zal hij nog wel volgers vinden. Ook in Nederland zijn er geweest die in eene vrouw den anderen trooster gezien hebben, en wellicht nog zien, die door den Heere Jezus gezonden werd om Zijn plaats op aarde in te nemen. In Duitschland, dat zulk een vreeselijken tijd doorleeft, staan de menschen meer dan vroeger bloot aan geestelijke overspanning.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 juni 1920

De Heraut | 4 Pagina's