GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 9

Rede gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

14 goed deel te beheerschen. In liet West-Gotisch en Bourgondisch

gebied

had

zoogenaamde

men

voor de Romeinsche onderdanen de

leges Romanae barbarorum ingevoerd, maar de

o n d e r d a n e n van anderen oorsprong hun eigen inlandsen recht doen behouden. Allengs kregen in Zuid-Frankrijk de l e x R o m a n a Visigothorum, in 506 door Alarik I I tot stand gebracht, en de lex Burgundionum van omstreeks 500 vrij algemeene k r a c h t van wet en

bleven daar gelden tot in de 12e eeuw, toen de

J u s t i n i a n e ï s c h e wetboeken ze verdrongen. I n Noord-Frankrijk bleef

het

gelden

en

zoo vormden zich in F r a n k r i j k de bekende t w e e

Ie

pays

deelen. écrit,

Germaansche recht als gewoonterecht o n v e r z w a k t

altoos

du

met

droit

dien

coutumier

en

Ie p a y s du droit

verstande, dat Ie droit écrit allerlei

inlandsche

elementen in zich had opgenomen en op Ie droit

coutumier

door h e t

gewerkt.

Zoo

Fransche

school

Romeinsche

Romeinsche

werden uit

de de

R e c h t voortdurend w a s in-

Coutumes 15e

en

allengs

16e

eeuw

gefixeerd,

de

stortte

het

Recht nieuwe levenskracht in, het koningschap

bracht door wetgeving en r e c h t s p r a a k toenemende en

eenheid

vastheid

in het recht, tot de Revolutie ten slotte v o e r d e

tot de algemeene voor geheel F r a n k r i j k geldende codificatie, waarbij de geschriften van Pothier een overwegenden invloed uitoefenden, die zijnerzijds voor h e t inlandsen recht gewoonlijk

op Molinaeus,

voor

het

Romeinsch

recht op Cujacius

steunde. Zoo k w a m de Code Civil tot stand, die ten onzent tot model v e r s t r e k t e voor h e t Burgerlijk W e t b o e k . de omwenteling

hier

te lande,

Terwijl vóór

evenals in Duitschland en

Frankrijk, een mengsel gold van Romeinsch en inlandsen recht, dat dan nog van plaats tot plaats verschilde 1), geldt hier s i n d s

1) Cf. Mr. C. Asser, Wetenschap en Wetgeving, Leiden, 1892.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's