Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 6

Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Heeren Hoogleeraren, Zeergeleerde Heeren Doctoren in de wetenschap, Weleerwaarde Heeren Bedienaren des Woords, Dames en H eeren Studenten, En voorts gij allen, die opkwaamt om deze plechtigheid met uwe tegenwoordigheid te vereeren, Zeer gewenschte toehoorders! Wanneer 'k in dit middaguur Uw belangstelling vraag voor de behandeling van de verhouding in welke het Westersche denken van verschillende eeuwen logos en ratio zag, zal U duidelijk zijn, dat m'n onderwerp ligt op het gebied der kentheorie. Maar dan vrees ik ook, dat allicht Uw eerste indruk zal zijn, dat de keuze van terrein een niet bijzonder gelukkige is, wijl het zoo ver afligt van het dagelijksche leven. '" Was er", zoo gaat 'n enkele misschien wel verder, "op het breede veld der u toevertrouwde vakken niet iets anders te vinden, waaraan hoog noodig aandacht diende besteed? Worstelt met name de psychologie niet met tal van onopgeloste vragen, en bood het aansnijden van één harer moeilijkheden niet beter gelegenheid te komen tot 'n afgerond geheel ?" Terstond wil 'k de gegrondheid van dergelijke vragen voor een deel toegeven. Toch moest m. i. de kentheorie voorgaan. En wel om de volgende redenen: Allereerst verdient dit speciale vak tlit encyclopaedisch oogpunt de voorkeur boven een bespreking van een zij het ook minder omvattend onderwerp, juist wijl we hare vraagstukken, zij het ook vaak niet opgemerkt door den specialist, op ieder terrein van wetenschap weer tegenkomen. Andere moeilijkheden kunnen, hoe ernstig ook om oplossing roepend, er dus slechts belang bij hebben, indien deze grondproblemen eerst onder de oogen worden gezien. Daarnaast werkte een geheel ander motief er toe mede, juist dit onderwerp aan de orde te stellen. Ontkend kan n.l. niet, dat, afgezien van het systematisch belang, ook onze tijd - en inzonderheid ook ons Gereformeerd leven - een stilstaan juist bij de kentheoretische moeilijkheden, gebiedend eischt. De wijsbegeerte van onzen tijd is nl. Of levens-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 oktober 1926

Inaugurele redes | 79 Pagina's

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 oktober 1926

Inaugurele redes | 79 Pagina's

PDF Bekijken