Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

79 resultaten
Filteren
van 8
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 1

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 1

OGOS EN RATIO tA.I~~JIJ~"'"VERHOUDING IN DE GESCHIEDENIS DER WESTERSCHE KENTHEORIE DOORDr D. H. Th. VOLLENHOVEN. .• ,.' ~.. ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
12 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 2

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 2

LOGOS EN RATIO•WETENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
8 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 3

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 3

• ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
1 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 13

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 13

12geest te trekken. Vooral later als het subject-objectschema de metaphysica verdringt zal blijken tot hoe gevaarlijke consequenties dit voert. Op de creditzijde van den Theaetetus mag echter worden geboekt dat deze dialoog de overweging en de daaropvolgende beslissing, dus het ve\1en van ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
445 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 14

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 14

13Bij deze biologische metaphysica past volkomen de kenleer, die A ris tot e les nu verder ontwikkelt. Het object voor het kennen is niet meer de ontolische idee, maar de biotische soorteenheid, die verschijnt in het exemplaar. In de ziel ontstaan door het toeven der indrukken uit wat men ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
436 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 15

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 15

14de verte volgen en de resultaten kunnen dan later nog weer worden vergroot, verbonden, geïsoleerd eriz. Maar steeds blijven ze, getrouwe of niet getrouwe, copy van een waarnemingsobject. Bij het begrip daarentegen vindt men wel een Akt, maar deze richt zich niet op het waargenomene. De a ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
458 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 16

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 16

15den syllogismus. Deze leidt, krachtens den subsumeerenden aard der praemissen weer tot een conclusie van denzelfden vorm en van dezelfde zgn. metaphysische kracht. Niet zonder opzet stond 'k zoo breed juist bij deze logica stil: ze wordt nog steeds in breeden kring aanvaard. En lang niet ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
443 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 18

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 18

17tot stand, zonder eenige wijziging in het karakter der elementen. Niet hierin bestaat dus de kern van het nominalisme, dat het de realiteit der begrippen zou hebben geloochend. Het behoeft dit zelfs niet te doen ten opzichte van de algemeene begrippen noch van hun correlata in het object ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
445 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 17

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 17

16 De voorkeur voor het begrip omtrent het individueele bij de oudere Peripatetici sloeg de brug naar de zgn. formeele logica. Haar geboorte wachtte slechts op de herleving der subjectsvoorstelling die de 5e eeuw voor Christus reeds had gekenmerkt: in het subject werd immers hetzelfde schema als ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
459 woorden
Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 20

Logos en ratio : beider verhouding in de geschiedenis der Westersche kentheorie - pagina 20

19 op grond van hun psychologie een nieuwe verbinding van het subjectobject schema met de pyramidebouw der vorm-materie-metaphysica. Kort saam gevat komt hun gedachte hierop neer: Alles vloeit uit het Eéne: dit is niet meer zelfbewustzijn, maar nog daarboven verheven. Onder wat, in graad van real ...

26 oktober 1926
Inaugurele redes
D.H. Th. Vollenhoven
463 woorden
van 8