GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 5

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 5

Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

B lotheek Vryc Universiteit Amsterd::JTn

-

Rutgers archief

Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, Hoogachtbare Curatoren dezer Hoogeschool, Hooggeleerde Heeren Professoren, Zeergeleerde Heeren Doctoren in de Wetenschap, Dames en Heeren Studenten, En voorts gij allen, die opkwaamt om deze plechtig~ heid met Uwe tegenwoordigheid te vereeren, Zeer gewenschte toehoorders I

Sedert den wereldoorlog is een denkbeeld op den voorgrond gekomen in de kringen van criminalisten en van beoefenaren van het volkenrecht dat, indien het in verwezenlijking zou treden, aan het strafrecht een belangrijke uitbreiding zou geven; dat niet alleen een vermeerdering van het aantal strafbare feiten zou meebrengen, maar ook de schepping van een nieuw strafgerecht en zelfs mogelijk uitbreiding van de heerschappij van het strafrecht over personen, die tot nog toe daaronder niet vielen. Ik bedoel het denkbeeld om den aanvalsoOorlog strafbaar te stellen. Hem, die zich belast ziet met het academisch onderwijs in het strafrecht, kan zulk een toevoeging van ·e en nieuwe provincie aan het gebied dier wetenschap niet onverschillig laten. Het leek mij dan ook niet ongepast over het genoemde denkbeeld in dit uur eeni,ge beschouwingen aan Uwe aandacht te onderwerpen. Kwam de poenale sanctie op het verbod van aanvalsoorlog tot stand, dan zou daarmede een werkelijk internationaal strafrecht geboren zijn. Het denkbeeld wordt dan ook veelal verdedigd in het verband van een verderstrekkend en meer algemeen stelsel van internationaal strafrecht. Het strafrecht, dat thans bestaat, heeft een nationaal karakter. Zijn grOondslag is het recht en de plicht van het staatsgezag Oom straf te bedreigen en aan overtreders op te leggen. Von Liszt spreekt liever als grondslag van het positieve strafrecht van Strafgewalt van den staat dan van subjectief strafrecht; met die keus kan zoowel de gedachte verworpen worden dat aan den

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1928

Inaugurele redes | 39 Pagina's

Strafbaarstelling van aanvalsoorlog - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 november 1928

Inaugurele redes | 39 Pagina's