Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Barthianisme en katholicisme - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Barthianisme en katholicisme - pagina 11

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

Deze gevaren zag men vooral belichaamd in het Roomsche autoriteitsbeginsel, waaraan alle subjectiviteit ondergeschikt gemaakt zou worden en in verband met Barth's sterken nadruk op de autoriteit, waaronder de mensch zich had te buigen, meende men, dat de mogelijkheid allerminst uitgesloten moest worden geacht, dat Barth zich door de Roomsche autoriteitsbeschouwing steeds meer zou aangetrokken gevoelen 10). In deze verwachting werd men gesterkt door enkele gebeurtenissen, die met de ontwikkeling der dialectische theologie in een bepaald verband stonden. We doelen hier op den overgang van Erik Peters on en Oskar Bauhofer naar de Roomsche kerk. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat naar aanleiding hiervan de relaties tusschen Barthianisme en Katholicisme opnieuw ter sprake kwamen. Immers, Peters on had reeds in 1925 in het tijdschrift der Barthianen "Zwischen den Zeiten" enkele artikelen geschreven en dat er bepaalde relaties bestonden tusschen Bauhofer en den kring der dialectici, viel evenmin te loochenen 11). Wie den ontwikkelingsgang van Peters on nagaat, merkt, dat er wel eenige verklaring te geven is van het feit, dat zijn artikelen in "Zwischen den Zeiten" werden geplaatst. Een van die artikelen is nI. gericht tegen Althaus en met name tegen de structuur van diens geloofsbeginsel in verband met de theologie. Peterson bestrijdt de speciale geloofscorrelatie, zooals ze door Althaus voor het geheele terrein der theologie als van beslissende beteekenis was naar voren gebracht 12). Hij verwerpt deze correlatie, omdat de mensch daarin z. i. optr,a d als "gleichstarke Komponente Gott gegenüber" 13) en hier vergeten werd, dat God in den hemel is en de mensch op de aarde. Hij bestrijdt het verlangen "dasz der Mensch immer dabei musz sein, wo Gott etwas tut". "Es darf urn Gotteswillen nichts geschehen, was ohne Mitwirkung menschlicher Existenzäuszerungen vor sich geht." Daarmee viel voor Peters on ook het begrip "ervaring", dat in de modern-protestantsche theologie zulk een groote rol speelde. Reeds in 1925 schreef Peterson, dat hier een miskenning plaats vond van den doop en van het sacrament in het algemeen. "Dasz wir in der Taufe mit Christus gestorben sind, das vermögen wir nie zu erleben ... Dasz wir im Abendmahl Leib und Blut Christi genieszen, das vermögen wir nie zu erfahren" 14). Daarom verwerpt Peterson de "Theologie des Glaubens". Wie deze beschouwingen overweegt, zal zeker niet willen poneeren, dat Peterson en Barth hetzelfde zeggen. Want we zien immers ook 9

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 oktober 1940

Inaugurele redes | 51 Pagina's

Barthianisme en katholicisme - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 oktober 1940

Inaugurele redes | 51 Pagina's

PDF Bekijken