Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

195 resultaten
Filteren
van 20
Verdienste of genade? - pagina 16

Verdienste of genade? - pagina 16

leringen te verdenken"^"). Nadrukkehjk wordt nl. door Trente verklaard, dat men met verdienste niet bedoelt een concurrentie met de genade, maar de illustratie en manifestatie van de genade. Illustratie en manifestatie, omdat vanuit het heil de mens zichtbaar wordt op de door God gebaande weg, de ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
344 woorden
Verdienste of genade? - pagina 35

Verdienste of genade? - pagina 35

liatio, waarover artikel 23 van de Belgica spreekt. Het is de religieuze benadering van het heü, gelijk in de geschiedenis van de hoofdman van Kapemaüm, van wie de mensen zeggen: „hij is het waard, dat hij geholpen wordt", maar die zélf zegt, dat hij niet waard is, dat Christus onder zijn dak zou ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
333 woorden
Verdienste of genade? - pagina 17

Verdienste of genade? - pagina 17

En ook al leidde dit niet — men denke aan het Calvinisme — tot quiëtisme, het werd niet duidelijk, waarom dat niet het geval was, met name wanneer iedere schakel van het Christelijk handelen uit de sfeer van de verdienstelijkheid werd weggerukt. Daarmee meende men het eigenlijke motief van het re ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
299 woorden
Verdienste of genade? - pagina 19

Verdienste of genade? - pagina 19

In dit kader van de analyse der Reformatie wordt nu ook het reformatorisch verzet tegen de leer der verdienste geplaatst. Men zou niet gezien hebben, dat het Rome niet te doen was om zelfroem en pretentie, maar om de functie van het menselijke en actieve in het handelen Gods. Het gaat niet om oon ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
363 woorden
Verdienste of genade? - pagina 36

Verdienste of genade? - pagina 36

staan. We zien soms de schaduwen vallen over de exegese vanuit de dogmatiek, bv. bij de R. K. Weisz, die tot de conclusie komt, dat ze allen evenveel kregen, omdat de arbeiders, die later aan het werk gingen, toch óók de wil gehad hadden om te werken en deze wil wordt dan als werk gerekend en als ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
383 woorden
Verdienste of genade? - pagina 37

Verdienste of genade? - pagina 37

aan alle zijden is afgeschermd tegen élke interpretatie, die de relatie tot het koninkrijk Gods niet meer ten volle honoreert en de evenredigheid fixeert vanuit een buiten dat rijk omgaande „justitia distributiva", die iets anders is dan de trouw van God. "®) Het is op grond van het voorafgaande ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
371 woorden
Verdienste of genade? - pagina 38

Verdienste of genade? - pagina 38

te maken allereerst tot de supreme vervxiller van eigen wensen. Zoals de mens in het Onze Vader zijn ganse leven dragen mag in het hcht Gods, maar eerst drie maal denken moet aan de dingen des Vaders, zo is de „amour pin-", die van loon niet wü horen ter wille van de zuiverheid der liefde, een mi ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
413 woorden
Verdienste of genade? - pagina 39

Verdienste of genade? - pagina 39

evenredigheid, maar om de zuiverheid dezer evenredigheid, die beslissend is voor het uitzicht op het koninkrijk Gods én de vroomheid er voor bewaart een dubbelganger te worden van de egoïstische vroomheid. Er is dan ook slechts één kriterium ter toetsing van de verdienste-leer op haar al of niet ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
352 woorden
Verdienste of genade? - pagina 40

Verdienste of genade? - pagina 40

vanuit een devaluering van de loon-gedachte, maar vanuit de totahteit van het katholieke dogma, dan is het m. i. mogelijk, dat te doen door te wijzen op vier problemen, die juist hier een bijzondere illustratieve waarde hebben. Ik zou U achtereenvolgens willen wijzen op de complexiteit van het me ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
361 woorden
Verdienste of genade? - pagina 41

Verdienste of genade? - pagina 41

nimmer verdienen. Daarom wordt het pelagiandsme en ook het semipelagianisme afgewezen en nog steeds wijst Rome — in de discussie over de verdienste — naar het concilie van Carthago in 418 en naar dat van Orange in 529, waar gezegd wordt, dat het voor goede werken, die waarlijk verdienen, noodzake ...

20 oktober 1958
Rectorale redes
G.C. Berkouwer
360 woorden
van 20