Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

2 minuten leestijd

xvi:i zoo kostelijk uitlegt: „Greef ons eerstelijk, dat wij ü r e c h t kennen, en U in alle Uwe werken, 'n welke üwe almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, Imrmhartigheid on waajheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen; daarna ook, d a t wij al ons leven, onze gedachten, woorden en werken alzoo schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwille niet gelasterd, maax geëerd en geprezen worde." Niet in de allereerste plaats dus een Hoogeschool om onzentwil, maiir eene beoefening der wetenschap, opdat wij in dien weg mogen verkrijgen, wat wij van den Heere bidden, namelqk: de kennis van Zijn Naam, o p d a t d i e N a a n a g e h e i l i g d w o r d e. Daarvoor moeten ook en vooral mannen gevormd worden, die, aan onze stichting voorbereid, de bekwaamheid verkrijgen om duidelijk te doen uitkomen, dat al wat leeft, dat al wat bestaat, den Koning der konin;^'-n toebehoort en tot taak heeft, dien Koning te eeren en te dienen. De studenten vinden in hun hocgleeraren dan ook h u n leiders, die als gidslen h u n de paden aantoonen, door hen zelf bevmndeld. Daarom moeten niet alleen de stadenten m e t groote nauwgezetheid voor Gods aa,nge!zicht zich op hun studie toeleggen, maar is h e t ook zoo onmisbaar, dat voor de hoogleeraren een voortdurend gebed opga, dat zij steeds meer en meer worden bekwaamd om bij hunnen arbeid het hoogste doel, de heiliging van G-ods Naam, te bevorderen. Zoo, maar ook zoo alleen, zal onze Vereeniging, zal hare Stichting land en volk ten goede komen. Daarom moet zq blijven vasthouden aan de Gereformeerde beginselen. Zal dit Z ' OO blijven? Ja, zoolang h e t den Heere behaagt onze Stichting te gebruiken als Zijn instrument. E n dan is het bemoedigend, d a t wq d a t ook dit jaar mochten ondervinden. De Heere heeft óns ten goede gedacht. Ten goede gedacht. Nog is de band tusschen de Vereeniging en hare Stichting hecht en sterk, en is de liefde van leden en begunstigers onverzwakt. Meene m. n niet, d a t ook dit buiten God omgaat. Hij is het, en Hij alleen, die deze liefde schonk en haar onderhield. Deze liefde kunnen wij niet missen. Want zonder h a a r zon het gebed ophouden, zouden onze samenkomsten verminderen, zou de Vrije Universiteit, in Gods kracht door Zijn volk opgericht, worden losgelaten. En a,l zou het haar dan ook nog niet aan geld en aan mannen ontbreken, en het aantal studenten niet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Jaarboeken | 265 Pagina's

Twee-en-dertigste Jaarverslag van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1912

Jaarboeken | 265 Pagina's

PDF Bekijken