GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

1923 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 9

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

1923 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 9

2 minuten leestijd

HET WONDER. Toen de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland het plan had opgevat om in haar vergad«ring van 25 Mei 1921 te Utrecht een bespreking te houden over het wondervraagstuk en daartoe vooraf een inleiding te doen geven, waarin het wonder van theologische, van natuurkundige en van medische zijde zou worden bezien, kwam tot mij de vereerende uitnoodiging een korte uiteenzetting te willen geven van de punten, die bij theologische beschouwing aan de orde kwamen. Ik heb niet dan met aarzeling aan deze roepstem gehoor gegeven, omdat mij hier niet slechts een zeer moeilijk vraagstuk werd voorgelegd, maar ook een, waarmee ik door het karakter mijner studiën slechts zeer van ter zijde in aanraking ben gekomen. Ik meende mijn taak dan ook zóó te moeten opvatten, dat ik eenvoudig weergaf, wat door ons Gereformeerde theologen over deze dingen wordt gedacht. Toen later, na de vergadering, de vraag tot mij kwam, om mijn voordracht af te staan voor het Orgaan, meende ik aan dat verzoek niet te mogen voldoen. Vooreerst, ik was niet opgetreden, als een, die iets te zeggen had, op eigen initiatief, maar eenvoudig op uitnoodiging om verslag te doen. En wat ik zeide, was allerminst gekomen met de pretentie iets nieuws te zijn, iets, dat verdiende in breederen kring te worden verbreid. En in de tweede plaats, ik had grootendeels uit het hoofd gesproken, slechts met een enkele aanteekening, omdat elk plan om uit te geven ten eenenmale afwezig was. Toch heb ik me ten slotte laten overhalen, om in dit Orgaan iets over het wonder te schrijven, vooral overreed door het argument, dat het voor niet-theologen niet altijd gemakkelijk is het materiaal te vinden, en dat het daarom aanbeveling verdiende, niet slechts hetgeen van natuurkundige en medische, maar ook wat van theologische zijde over het vraagstuk gegeven was, voor belangstellenden beschikbaar te stellen. Alleen, men zal nu verstaan, dat een artikel, dat een voordracht, meer dan een jaar nadat ze gehouden werd, aan de hand van enkele bewaarde punten bedoelt uit te schrijven, slechts tot op zekere hoogte een getrouw verslag kan zijn. Wanneer ik na deze wat lange, maar toch niet overbodige inleiding aan mijn onderwerp beginnen mag, dan zij mijn eerste opmerking, dat door de theologen in den tegenwoordigen tijd

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1923

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 68 Pagina's

1923 Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1923

Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap | 68 Pagina's

Bladeren