GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 6

Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit den 20sten October 1880 gehouden in het Koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam

2 minuten leestijd

om arm of rijk? Het ontoereikende, het onevenredige, het ondiepe van elk dier diagnosen trad daartoe in te helder licht. „Clericaal" en „liberaal" is toen parool geworden; als gold het misbruik of zuivering van geestelijken invloed. Tot ook dit scherm minachtend om wierd gestooten; en uit het middenpunt naar al wijder kring het besef doordrong; eerst slechts door de hoogere Zieners onzer eeuw gegrepen : t. w. dat het in de huidige crisis der volkeren om geen sdchakering,ombl enrcht,mao1evn persoon gaat; om Hem die eens zwoer Koning te wezen; en om die Souvereine Koningspretentie op Golgotha zijn leven liet aan een kruis. „De Nazerener onze heilige bezieler; bezielend ideaal; ideaal genie der vroomheid!" riep men lang nog op de gulste tonen; maar de historie wraakte dien lof als in weêrspraak met diens Nazareners eigen beweren. Niets geringers dan Messias, Gezalfde, dus aller koningen S ouv er ei n te wezen, en „alle macht in hemel en op aarde" te bezitten, was de uitspraak van zijn kalm, en dies als glas zoo doorzichtig, godmenschelijk bewustzijn. Geloofsheld niet; niet „martelaar der eere", maar M ê l e k, rex, Ba6tX621g r n' Ióvsaíwv, Koning der Joden, '

d. i. Souve rein it eitsdrager, stondals de misdadige aanmatiging, waarom hij sterven moest, op het schandbord aan den paal van het kruis. En om die Souvereiniteit; om het bestaan of niet bestaan van die macht in den uit Maria geborene; woelen heftig als in de drie eerste eeuwen ook nu weêr de geesten die denken, de machten die heerschen, de natiën die meêleven. Dat Ba6d.&i,g rwv 'Ioaaíwv de reddende waarheid,waar alle volk een Amen op spreekt, of.... deprincipieele leugen, die door alle volk bestreden dient, ziedaar de Souvereiniteitsquaestie, gelijk ze, eens in het bloed van den Nazarener aan de orde gesteld, ook nu weêr een scheur trok door de wereld van heel ons geestelijk, van heel ons menschelijk, heel ons nationaal bestaan. Wat is Souvereiniteit? Gaat ge niet meê, zoo ik ze omschrijf

s

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 oktober 1880

Rectorale redes | 42 Pagina's

Souvereiniteit in eigen kring - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 oktober 1880

Rectorale redes | 42 Pagina's

PDF Bekijken